Plavi svijet

Oporavljenu želvu Saturn na Lošinju vratili u more

Bojan Purić

Foto Bojan Purić

Foto Bojan Purić

Ova ženka je s još dvije kornjače pronađena u ožujku pothlađena u luci Velog Lošinja.S ciljem popularizacije svojih aktivnosti i upućivanja ekoloških poruka, naročito djeci, Institut “Plavi svijet” održao je Dan dupina, priredbu “s više lica” kojoj je ovo bilo trideseto izdanje.


Da se osim dupinima bavi i drugim stanovnicima Jadranskog mora, lošinjski je institut simbolično potvrdio puštanjem u more oporavljene morske kornjače, želve nazvane Saturn, ženke koja je s još dvije kornjače pronađena u ožujku pothlađena u luci Velog Lošinja.


Protekla tri i pol mjeseca provela je na oporavku u objektima “Plavog svijeta” stječući kondiciju za povratak u more.
Ova kornjača duljine oklopa 69 cm i mase 40 kg označena je odašiljačem što će znanstvenicima omogućiti praćenje njenog daljnjeg kretanja.


U more je vraćena na Žaliću, dobro posjećenoj plaži na jugozapadnoj obali otoka.