PLIMA UZ JUGO

Ne dajte da vas iznenadi: Evo kako predvidjeti koliko će more narasti u idućoj plimi

Boris Bulić

Visoke plime u ovo doba godine zapravo i nisu nešto što bi trebalo iznenađivati ljude koji žive na moru. I inače za visokih plima svi vlasnici brodica stoje atento i popuštaju cime, premještaju svoje brodice i spuštaju pajete. Istina, to se može sa barkama, no rivu ne možete premjestiti.Najutjecajniji vjetrovi s obzirom na stanje plime i oseke, su kao vjetrovi sjevernog smjera svakako bura i tramuntana, te jugo kao vjetar južnog smjera. U skladu sa smjerom odakle pušu, ti vjetrovi itekako mogu utjecati na razinu mora pogotovo kada kontinuirano pušu dulje vrijeme.


Jugo koje danima puše doslovno može nagurati more u ‘Jadranski zaljev’ te u kombinaciji sa sizigijskom plimom napumpati more do vrlo visokog nivoa.


Velika većina ribara i ljudi okrenutih morem, upoznata je sa činjenicom da za juga more zna jako narasti pa u skladu sa tim spremno reagiraju čuvajući svoje plutajuće ljubimce. Zbog visoke razine mora bokobrani gube funkciju jer rub obale više nije u njihovoj razini pa se trup broda vrlo lako može oštetiti, a brod potopiti.

Za manje barke sigurnost se može ostvariti jednostavnim prevezivanjem dok je veće brodove najpametnije sidriti dalje od rive.


Pored klasičnih meteoroloških prognoza postoje i detaljnije s korekcijama morskih mijena s obzirom na smjer i jačinu vjetrova koji trenutno pušu, a do kojih možete doći vrlo jednostavnom računicom. Visina plime potpomognuta južnim vjetrom računa se preko formule


∆h = 2·(t + v + 6)


gdje je ∆h povećanje visine vode u centimetrima, t vrijeme puhanja vjetra u danima i v brzina vjetra u čvorovima. Ta formula vrijedi za brzine vjetra od 10 do 40 čvorova.


Iz priložene se tablice može vidjeti očekivana visina mora u centimetrima u odnosu na vjetrovite dane i brzinu vjetra:Pa sad, papir i olovku u ruke, a pogled prikujte za horizont, nebo, portale i televizijske ekrane u vrijeme emitiranja prognoze vremena.