Od sljedeće sezone

Najavljen novi brod na liniji Mali Lošinj – Unije – Susak, evo što se zasad o tome zna

Bojan Purić

Brod Tijat

Brod Tijat

Brod će biti opremljen bočnom rampom i novom dizalicom za teret, moći će prevoziti 25 tona robe, kao i smrznute proizvodeNovi brod, s bočnom rampom i novom dizalicom za teret, s mogućnosti prijevoza do 25 tona robe, ali i s ugrađenim rashladnim komorama za prijevoz smrznutih proizvoda, trebao bi od sljedeće turističke sezone ploviti na brodskoj liniji Mali Lošinj – Unije – Susak (po potrebi i Vele Srakane), na kojoj se sada izmjenjuju brodovi »Premuda« i »Tijat«.


To je najvažniji zaključak koji proizlazi iz bilješke koju je u javnost dao ured gradonačelnice Malog Lošinja, nakon održanog sastanaka s predstavnicima mjesnih odbora te čelnicima Jadrolinije i Agencije za obalni linijski pomorski promet.


Ujedno je bilo riječi i o mogućnostima za prijevoz otpada s malih otoka na Lošinj.
Najavljeno je i da će prije donošenja reda plovidbe za sljedeću turističku sezonu, prijedlog biti upućen na konzultacije vijećima mjesnih odbora na manjim otocima.