RIBOLOVNE TEHNIKE

Lovite li laganom panulom? Evo kako bi je trebali posložiti da uspjeh ne može izostati

Boris Bulić

Veličina varalica u laganoj panuli rijetko kada prelazi 11, a najčešće se kreće od 5 do 7 centimetara dužine. Naravno, u zavisnosti od lovine biramo različiti tip varalice koji opet vučemo različitom brzinom, od 0,7 pa sve do 5 milja…Iako se po kvaliteti i veličini ulova uglavnom ne može mjeriti s teškom panulom, lagana panula ima svoje stalne obožavatelje. Razlog je jednostavan – dinamična je, ne zahtjeva velike pripreme, a rezultati gotovo nikada ne izostaju što je jako važno za ribolovni ego.


Nekoliko je tipova panule pokriveno ovim izrazom tako da, u principu, ne možemo pogriješiti ako kažemo da je lagana panula svaka panula koja se povlači u gornjem sloju mora, brzinom i do četiri milje, s varalicom ili živim mamcem koji ne prelazi desetak centimetara dužine, dok je otežanje minimalno ili ga uopće nema.


No pored toga, mnogi ribolovci zbog relativno sitnih udica i perastih dodataka praktički bez težine laganom panulom smatraju i sabiki koji nerijetko ima otežanje i preko 400 grama.

Ipak, znatno je veći broj autoriteta koji tvrde da laganu panulu laganom zapravo čini lovina, u čemu im je teško proturječiti jer, iako se na laganu panulu znaju uloviti i kapitalni primjerci lica i brancina, najčešća lovina su ipak šaruni, lokarde, skuše, ušate i ostali mahom brzi lovci zbog kojih se lagana panula katkad vuče brzinom i preko četiri milje.


No bez obzira na terminološke podjele i teoretska stajališta, laganu panuli možemo definirati kao panulu sastavljenu od najlonskog monofila dugog 100 do 150 metara, promjera ne iznad 0,35 milimetara na kojeg se nastavlja fluorokarbonski predvez od 70 centimetara do 6 metara dužine, promjera od 0,18 do 0,30 milimetara, a na čijem se kraju najčešće nalazi varalica.


Olovno otežanje može biti raspoređeno po osnovi ili koncentrirano uz spoj osnove i predveza koji se spajaju preko zogulina. Iako se taj spoj može ostvariti preko mnoštva čvorova, zogulin je najpouzdanije rješenje prvenstveno zbog sprječavanja sukanja strune do kojega, unatoč najsavršenije konstruiranim varalicama, dolazi, ako ne prije, a ono sigurno u trenutku izvlačenja lovine.U posljednje je vrijeme sve više panulaša koji umjesto klasičnih olovnica za otežanje koriste dakron, upredenu strunu s olovnom jezgrom. Dakron se postavlja između fluorokarbonskog predveza i osnove u dužini do petnaestak metara.


Veličina varalica rijetko kada prelazi 11, a najčešće se kreće od 5 do 7 centimetara dužine. U zavisnosti od lovine biramo različiti tip varalice koji opet vučemo različitom brzinom, od 0,7 do 5 milja.


Varalice koje se vuku u laganoj panuli su najčešće wobbleri, no sve je više panulaša koji vuku i male silikonce, dok se za pojedine vrste vuku specijalno konstruirane varalice poput matassine za iglicu. Ne možemo zaobići ni metalne žlicaste varalice koje su namijenjene prvenstveno laganoj panuli za plavu ribu.