NA LOKARDE S OBALE

Lovite li ciljano lokarde s obale? Trebate samo osluhnuti i već je pola posla odrađeno…

Boris Bulić

Lokarda je temperamentan i snažan borac. U borbi će iskoristiti svu snagu kurenta i svaki neoprezni postupak ribolovca. Ukoliko ste pribor dobro izbalansirali ishod ne bi trebao biti upitan premda zakačena lokarda u pokušaju oslobađanja vuče poput torpeda.Lokarde s obale u principu nije teško locirati. Budući da su noću vrlo aktivne, valja samo osluškivati. Njihova povremena zalijetanja prema površini dok love sitnu ribu su redovito popraćena karakterističnim pljuskanjem. U fazi hranjenja su ta pljuskanja mjestimično toliko intenzivna kao da cijelo jato neprestano iskače.


Ješku im treba plasirati uz kurenat. Nakon zabacivanja strunu treba namotavati jer se ješka u toj fazi kreće prema vama. No kada vas prođe, strunu treba početi popuštati da bi se ostvarila što prirodnija prezentacija. To se postiže s otvorenom špulom i lijevom rukom položenom na kalemu. Laganim popuštanjem najlon se otpušta, a u slučaju poteza šakom se poklapa kalem, opruga prebacuje u radni položaj nakon čega počinje borba.

Lokarda je temperamentan i snažan borac. U borbi će iskoristiti svu snagu kurenta i svaki neoprezni postupak ribolovca. Ukoliko ste pribor dobro izbalansirali ishod ne bi trebao biti upitan. Ipak, borbu ne treba otezati jer se sa svakim trenutkom ubodna rana neumitno širi pa se riba na posljetku ipak može izgubiti. Zakačena lokarda u pokušaju oslobađanja vuče poput torpeda. U trenutku kada je uspijete okrenuti treba početi sa beskompromisnim privlačenjem. Premda će pružati vrlo snažan otpor privlačiti je treba bez straha. U trenutku prihvata može doći do još jednog eksplozivnog bijega zbog čega kočnica role treba biti na vrijeme dobro podešena.


Zakačena lokarda tijekom borbe maksimalno koristi svu svoju raspoloživu energiju pri čemu njeno uzbuđenje raste do krajnjih granica. To se lijepo može vidjeti po prstenastim izmjenama boje na površini tijela što je vidljivo samo za vrijeme borbe i kratko vrijeme nakon nasukavanja.