IVAN PRIBILOVIĆ

Lovio sipe, a izvukao crva dužeg od metra! Ispuštao je nešto bijelo što se micalo…

Boris Bulić

Crv vrpčar (Cerebratulus marginatus) živi u svim morima sjeverne hemisfere ukopan u pijesku. Povremeno i zapliva vijugavim i vrlo elegantnim pokretima, a kada dođe do površine, plivanje nastavlja držeći glavu iznad površine.Dok je lovio sipe na biogradskoj rivi, Ivan Pribilović je u jednom trenutku osjetio kako ima nešto na skosavici. Nastavio je polako izvlačiti, no u izvlačenju nije bilo nikakvih pokreta karakterističnih ni za sipu ni za lignju. Još se više iznenadio kada je svoj ulov izvukao na suho. – Na skosavici mi je bio oveći crv, duži od metra neobičnog oblika. S jedne strane, za koju sam pretpostavio da je glava, ispuštao je nešto bijelo, što se isto micalo, kao da time pretražuje neposrednu okolinu – rekao nam je Ivan.


Ne znajući o kojoj se vrsti radi i da li je možda opasan ili otrovan, Ivan je crva samo fotografirao pa pažljivo vratio u more.


A crv kojeg je Ivan ulovio opasan je samo za svoj plijen, školjke i crve kojima se hrani.


Crv vrpčar (Cerebratulus marginatus)
Naš naziv za ovog crva je vrpčar, a znanstveni, Cerebratulus marginatus. Živi u svim morima sjeverne hemisfere u pravilu ukopan u pijesku. Povremeno i zapliva vijugavim i vrlo elegantnim uvijajućim pokretima, a kada dođe do površine plivanje nastavlja držeći glavu iznad površine. Ponekad se zna uloviti i na udicu, posebno kada je ješka dagnja.


A ono bijelo što se micalo i što je Ivan vidio kad je izvukao svog vrpčara, je bilo rilo koje je zapravo mišićna cjevčica smještena u crijevima i koju ovaj crv dok love školjke i crve izbacuje kroz usni otvor.


Inače, ako ga se dira, vrpčar vrlo lako puca.


Posebno je zanimljivo da je vrpčar prvi put opisan 1804. godine i to upravo u našem moru.


Vrpčar je crv odvojenog spola, i mrijest se odvija u toplijem dijelu godine.