BRUM ZA POVRŠINSKU RIBU

Koristite li brum u svojim ribolovnim pohodima? Možda bi vam rezultati bili puno bolji kad bi pokušali…

Boris Bulić

Osnovna uloga bruma je buđenje apetita i primamljivanje riba. Čestice moraju biti toliko sitne da se riba od njih ne može zasititi, već da razdražena bez premišljanja proguta ponuđenu ješku čim je registrira. A sastav bruma najčešće ovisi o vrsti ribe koju lovimo, o njenim prehrambenim navikama, te o samom habitatu.Nekada se u ribolov moglo poći samo s tunjicom i malo ješke i vratiti se s ulovom koji se nosi s dvije ruke. U to su zlatno doba brum koristili samo komplicirani perfekcionisti, no danas je slika znatno drugačija. Ribe nema kao nekada i potrebno ju je tražiti i mamiti, a kada se pojavi i zadržati. Bez kvalitetnog bruma to je gotovo neizvodivo.


Na tržištu možemo naći gotove mikseve koje je potrebno samo navlažiti ili razrijediti, formirati kugle ili kašu, te ubaciti na ribolovno područje. I premda jedan dio ribolovaca bruma upravo na takav način, drugi, puno veći broj koristi tajne recepture koje ‘garantirano’ uvjetuju uspješan ishod i onda kada ribe nema. Takvi su recepti redovito brižno čuvana tajna koja se prenosi sa oca na sina.


Ipak, skloniji sam mišljenju da je zapravo kvaka u tome što ti tajanstveni kreatori ni sami ne znaju što su posljednji puta upotrijebili, već da naprosto koriste ono što im dođe pod ruku. Upravo je zato sastav njihovog bruma tolika tajna.

Rukovodeći se tim osnovnim odrednicama, brum za sportski ribolov na moru možemo podijeliti u recepture koje pokrivaju svoj dio mora i vrste svojstvene tom sloju ili tipu dna.


Tako je jedan od najkorištenijih brumova, brum za površinsku ribu.


Ovaj će brum uspješno privući ciple, salpe, bugve, ušate, ali i špare, šarune i svu silu sitne obalne ribe. Osnovu čini raskvašeni stari kruh u koji se dodaju krušne mrvice, izribana kora tvrdog sira, te po želji izmrvljene suhe alge pomiješane sa gamarusima. Posljednja je komponenta posebno djelotvorna u ribolovu salpi i ušata.


Komponente se miješaju sa morem dok se ne dobije žitka, gotovo tekuća masa, nakon čega se dodaje pijesak koji daje težinu, ali i rahlost. Izbačeni se brum prilikom pada na površinu trenutno mora raspasti u veliki mirisni oblak sitnih čestica koji ribu mora potaknuti na hranjenje, ali je ne smije i nahraniti.