GVARDIJAN I BOUNCER

Kakvo otežanje koristite u panuli? Pokušajte ga montirati na dužu žicu

Boris Bulić

Gvardijan ne pomaže samo u izbjegavanju prepreka na dnu već i u otkrivanju kontrakurenta, situacije u kojoj u površinskom sloju imamo strujanje u jednom, a u dubljem sloju strujanje u drugom pravcu. Takvu je situaciju često vrlo teško otkriti i jedino je vidljiva upravo preko gvardijana koji tada udara i zapinje na mjestima na kojima ne bi smio…Jedan od važnijih detalja u ribolovu panulom je dovođenje ješke na željenu lovnu dubinu. Ponekad se radi o ribolovu na samoj površini, a ponekad se panula mora potopiti i na dubinu preko četrdeset metara.


Kod sistema s integriranim olovnim otežanjima kalkulacije su brojne, a svima je zajedničko da su primjenjive samo u panuli iz ruke, dok panula pomoću štapa zahtijeva ‘golu’ strunu koja neće zapeti u provodnicima.


Jedno od najčešće korištenih otežanja, primjenjivo i u lovu iz ruke i pomoću štapa, i to pogotovo u plićem panulanju, je gvardijan, viseća olovnica. Iako može biti i teža od 300 grama, najčešće se koristi težina od svega 50 grama. Vezuje se na tanji najlonski monofil promjera 0,40 milimetara, dužine oko 1,5 metar, koji se  s osnovom najčešće spaja preko kopče. Osnovna uloga gvardijana je indiciranje promjene dubine. Naime, kad se naiđe na pliće more ili kakvu prepreku na dnu, udarac gvardijana se na priboru jasno osjeti. Tada treba izvući nekoliko metara strune ili na kratko povećati brzinu čime se prepreka uspješno preskoči.

No gvardijan ne pomaže samo u izbjegavanju prepreka na dnu već i u otkrivanju kontrakurenta, situacije u kojoj u površinskom sloju imamo strujanje u jednom, a u dubljem sloju strujanje u drugom pravcu. Takvu je situaciju često vrlo teško otkriti i jedino je vidljiva upravo preko gvardijana koji tada udara i zapinje na mjestima na kojima ne bi smio, što je zapravo jasan pokazatelj neželjenih ‘trbuha’ na panuli. To je prilično komplicirana situacija koja je svim panulašima teško rješiva. Postavljanjem težeg gvardijana te se tegobe donekle mogu nadići, ali je zapravo nabolje rješenje odlazak na drugu poštu bez takvih kurenata.


Od ostalih otežanja namijenjenih panuli valja spomenuti bouncer – olovnicu montiranu na dužoj žici koja se u panulanju zapravo ponaša kao i gvardijan, te mnogobrojna klizna otežanja koja se preko plastičnih kukica ili preko spiralnog utora samo kače na osnovnu strunu, a koje se prilikom zamaranja i izvlačenja ribe u trenutku kada dođu na rukohvat naprosto skinu ne ometajući zamaranje lovine.