JEŠKA ZA RANO JUTRO

Kako i čime ješkate svoje udice u ranojutarnjim ribolovima? Nije svejedno što radite

Boris Bulić

U ranojutarnjem ribolovu treba povesti računa o ješkanju jer su osim ciljanog ulova po koji smo došli, na sceni i sitnozubi nasrtljivci. Naravno, većini ribolovaca je ta sitna riba smetnja tako da ješka mora biti prilagođena novim, dnevnim uvjetima i ribi koju lovimo.Rano jutro, pogotovo onaj dio kad se sjena obalnog niza počinje oštrije ocrtavati i pomicati , mnogim je ribolovcima udarno doba za ribolov. No tada je i sitna riba aktivna pa treba paziti što se i kako ješka.


Ukoliko se odlučite za ribolov manjih, ali zato brojnijih vrsta poput, fratara, špara, piceva ili pak labrida, preporuka pada na plovak koji treba zabacivati tako da udice budu na rubu, ali u osvijetljenom dijelu, nekih pola metra iznad dna.


Pic je došao u rano jutro


Naravno u sve valja ukalkulirati i kurenat, pri čemu bi sistemi trebali ležati niz, a nipošto uz strujanje mora.
Udice bi u ranojutarnjim ribolovima trebale biti taktički naješkane bogatim i tvrdim ješkama. Tako je za podlanicu najubojitiji dio velikog crva od glave, ili pak veći bibi, za fratre dvije dagnje, a za ostale ljuskavke trak svježe lignje.


Važno je znati da takva sjenovite granice rado posjećuju i brancini zbog čega bi uvijek pri ruci valjalo mati kakvog Pinn’sa ili silikonca. Prisustvo ovih lukavaca ćemo otkriti po prskanju sitne ribe u kraju ili ćemo ga naprosto vidjeti.


Orade ulovljene u zoru su posebno slatke


Ako ste na obali proveli noć u kojoj ste ješke kontrolirali svih sa vremena, dolaskom zore svoje udice morate obilaziti i provjeravati svakih dvadeset minuta. Naime, buđenjem dana budi se i sva sitna riba koja će vaše ješke vrlo brzo raščupati i pretvoriti u neugledne  odbojne krpice neukusnog tkiva. Čestim kontrolama nećete otjerati eventualnu lovinu nego samo povećati vlastite izglede za ulov.


Kako dan bude odmicao zanimanje riba za jekom će polako padati, da bi se u kasnim popodnevnim satima ponovo probudio no nešto manjeg intenziteta nego u jutro. Dolaskom noći većina će riblje aktivnosti naglo opasti, i ustupiti mjesto aktivnostima noćnih grabežljivaca koji pak traže neke svoje, nove i malo drukčije postvae o čemu će biti riječi u jednom od idućih priloga.