PANULAŠKE KONSTRUKCIJE

Jeste li se do sada okušali u lakoj panuli? Možda je vrijeme da pokušate i to…

Boris Bulić

Laka panula je omiljena tehnika za ljetna jutra i kasna popodneva, no kao i u svim ostalim segmentima ribolova, tako ni ovdje ne postoje univerzalna konstrukcijska rješenja, jer svaka riba traži svoj sistem.Kad govorimo o panuli tada svakako trebamo voditi računa o činjenici da svaka riba traži neke svoje postavke u formiranju panule što je u uskoj vezi sa nišom koju nastanjuje i brzinom kojom lovi. Tako primjerice panula za ušate traži predvez minimalne dužine 2 metra na čijem se kraju nalazi wobbler dužine 5 do 7 centimetara i brzinu povlačenja koja, u zavisnosti od jačine i smjera kurenta, može biti od 1,5 do 3 milje.


Lokarde, šaruni i skuše se vrlo uspješno love wobblerima i metalnim varalicama, ponajprije effzetima i kastmasterima koje treba vući brzinom oko 3 do 3,7 milja. Zbog očekivane težine lovine predvez bi trebao biti promjera oko 0,30 milimetara.

Važno je napomenuti da se na isti način love i palamide i lucevi, pri čemu bi s obzirom na veličinu ovih vrsta kompletnu opremu trebalo malo pojačati, kako u promjerima strune tako i u veličini varalica.


Panula za lampuge bi trebala biti također nešto robusnija, no ono što je u ovom slučaju važno je brzina povlačenja koja ne bi trebala biti ispod 4,5 milja.


Sve se ove panule povlače ili bez, ili pak s minimalnim otežanjima. No kada se zamijeti da se riba zadržava na nešto većim dubinama od desetak ili petnaestak metara tada treba posegnuti za oni otežanim panulama koje su u stanju varalice spustiti na tu dubinu i tu ih u povlačenju brzinom do 4 milje i zadržati.


I premda su sve nabrojane vrste većini ribolovaca kao lovina vrlo atraktivne, kraljem lagane panule se ipak smatra brancin.A panula za brancina se slaže od osnove promjera 0,35 milimetara, dok je predvez dug do 6 metara promjera 0,25 do 0,30 milimetara. Na kraj sistema se najčešće postavlja Raglou, silikonska varalica koja oponaša pješčanu jeguljicu, brancinu najdražu poslasticu.


Naravno, osim Raglou varalicama, brancina možemo vrlo uspješno loviti i wobblerima raznih dimenzija i akcija. Boju varalice određujemo po vrlo jednostavnom principu – što je vidljivost veća to varalica mora biti prozirnija. A sve te varalice za brancina se povlače brzinom do 2 milje bez ikakvog otežanja.