LOV VELIKE RIBE

Jeste li kada uspjeli zakačiti tunu ‘iz ruke’? Evo što ne smijete napraviti ako vam to pođe za rukom

Boris Bulić

U trenutku kada tuna proguta naješkanu udicu, brzina kretanja u trenu može dostići 100 i preko 100 km/h što može biti pogubno za sve oko čega struna bude omotana. Naravno kada se kačenje potvrdi, ukoliko riba nije prevelika izvlačenju treba pristupiti odmah...U ribolovu krupnije ribe, pogotovo tuna, san je svakog ribolovca dobiti ribu ‘na blizu’.


A to uopće nije neizvedivo jer se ponekad u driftingu riba potpuno približi brodu i tada je moguće kačenje ribe iz ruke.


Tada se uglavnom lovi samo s jednim, eventualno s dva pribora i to pod uvjetom da su na brodu dva ribolovca od kojih svaki opslužuje svoj štap.
Uz neprestano izbacivanje cijelih srdela naješkani se sistemi puštaju iz ruke u more tako da ih kurenat što je moguće prirodnije nosi.Jako je važno da se u tom slučaju struna nipošto ne omata oko prstiju, ruke ili bilo kojeg dijela opreme na brodu.


U trenutku kada tuna proguta naješkanu udicu, brzina kretanja u trenu može dostići 100 i preko 100 km/h što može biti pogubno za sve oko čega struna bude omotana.


Naravno kada se kačenje potvrdi, ukoliko riba nije prevelika izvlačenju treba pristupiti odmah.


No ukoliko je riba veća, tada je puno bolje dopustiti ribi da se udalji od broda pa tek onda odraditi izvlačenje.


Naime, riba zakačene u neposrednoj blizini broda je jaka i često iznimno borbena tako da malo koji pribor to može kvalitetno podnijeti. Osim toga uvijek postoji mogućnost zavlačenja ribe pod brod.A na kraju, kad se riba nađe na brodu, bez obzira na način na koji je riba zakačena kukom, treba je što je moguće prije otkrviti.


Dugačkim oštrim nožem treba ubosti okomito prema sredini ribljeg tijela na polovici ‘otiska’ grudne peraje.


Ukoliko to radite prvi puta poželjno je da to učinite s obje strane. Na taj će način iz ribe izaći najveća količina krvi što je jako važno radi postizanja kvalitetnog okusa mesa.


Naime, neotkrvljena plava riba ima kiselkasti okus koji poprilično kvari ukupan dojam.