SALPA

Jesenje salpe se lako love ako imate plovak i fluorokarbonsku strunu

Boris Bulić

Salpe se najlakše love plovkom ili tehnikom propadanja, a ukoliko se salpe nalaze u samoj pličini možemo ih pokušati loviti bez ikakvog opterećenja, samo s bogato naješkanim udicama na nešto duljim pramama. Naravno da ćemo u ovakvom ribolovu riskirati gubitak predveza, ali se to u ovom slučaju može smatrati folklornim običajem.Salpa se može loviti na razne načine no u sportskom je ribolovu to najučinkovitije učiniti udičarenjem plovkom i tehnikom propadanja.


Za ribolov plovkom nam je potreban predvez u kome su prame duge od 15 do 25 centimetara. Zogulin se postavlja na udaljenosti od oko 40 centimetara od spoja prama, a ispod njega niz sačmastih olovnica, težinom prilagođenih plovku. Najpraktičnijim plovkom se pokazao mrkvasti waggler kojim se sa lakoćom može dobaciti na željenu daljinu pri čemu se količina olovnica može svesti na minimum. Waggler bi trebao biti klizni tako da nam ostavlja mogućnost izbora dubine.


Za ribolov propadanjem, predvez se formira na način identičan ribolovu plovkom s tim da se rabi znatno manje otežanje, zavisno od kurenta do dva grama olova. Kod ovog načina ribolova se sistem izbacuje u lovnu zonu održavajući strunu što je moguće napetijom, pri čemu treba kontrirati na svako napinjanje strune.
Naravno u oba slučaja predvez mora biti fluorokarbonski.


Ovakav je način primjenjiv na obalama na kojima je dubina preko dva metra zbog čega sistem može tonuti polako simulirajući prirodno propadanje hrane u dublji dio mora.Naravno, ribolov salpi ovakvi načinom je izvodiv jedino sako su salpe prisutne na terenu, jer je smisao ribolova propadanjem u tome da ješka propada kroz jato.


Kod ribolova plovkom trebaju biti zadovoljeno manje-više isti uvjeti, s tim da se sa plovkom može loviti i u plićem moru pri čemu ješka lebdi uvijek na istoj dubini, koju smo pomoću kliznog graničnog čvorića prethodno odredili.


Ukoliko se salpe nalaze u samoj pličini možemo ih pokušati loviti bez ikakvog opterećenja, samo s bogato naješkanim udicama na nešto duljim pramama. Naravno da ćemo u ovakvom ribolovu riskirati gubitak predveza, ali se to u ovom slučaju može smatrati folklornim običajem.


Ribolov plovkom pretpostavlja upotrebu štapa i role, pri čemu bi štap trebao biti minimalno dug tri metra, progresivne vršne akcije. Dobrim izborom se može pokazati kakav match ili lakši feeder, dok bi rola trebala biti brza i to prvenstveno zbog dinamike ribolova.


Ribolov propadanjem se može izvoditi kao i ribolov plovkom uz pomoć štapa i role, ali i iz ruke, s tim da će domet u tom slučaju biti znatno kraći.


Na oba se opisana načina može loviti sa obale, ali iz plovila s tim da se tada sistemi zabacuju prema obali u zonu litoralni prijelaza u kojoj se zadržavaju jata salpi.