NA BRAKU

Imate li svoj brak na kojem lovite? A lovite li uvijek na istoj točki ili se prepuštate kurentu da vam pokaže gdje ima ribe?

Boris Bulić

Budući da su na dubokim pozicijama kakve nude brakovi, relativno zaštićene, velik je broj riba od braka često kapitalnih dimenzija. Na braku nije nikakva rijetkost u jednom ribolovom danu uloviti i više riba težih od kilograma, naravno, ako su i sve ostale kockice dobro posložene.Ako zanemarimo staništa poput livada posidonije, životno najbogatija podmorska područja su definitivno brakovi. Premda mnogi autoriteti tvrde da je otočki obalni podmorski pojas bar jednako bogat, još veći broj autoriteta tvrdi da je današnji obalni otočki podmorski pojas gotovo prazan zbog velikog pritiska koji se vrši sa izlovom ribe svim raspoloživim alatima.


No za razliku od tih uzobalnih staništa koja su osim ribolovnog pritiska vrlo ovisna o temperaturnim kolebanjima, brakovi su pogodni za život u svim godišnjim dobima bez obzira na kurente i pritisak koji vrše ribolovci. Koće i ostale mreže uglavnom ne devastiraju takve zone zbog zadjeva koji im smetaju u radu, podvodnjacima je u pravilu preduboko, a udičari još uvijek nisu toliko brojni, barem ne oni koji bi mogli ugrožavati zajednicu braka.


Ovo izgleda obećavajuće


Budući da su na dubokim pozicijama relativno zaštićene, velik je broj riba od braka često kapitalnih dimenzija. Na braku nije nikakva rijetkost u jednom ribolovom danu uloviti i više riba težih od kilograma, naravno, ako su i sve ostale kockice dobro posložene.
Jedan od osnovnih preduvjeta za uspješan lov na braku je sidrenje koje treba izvesti tako da konopac bude dovoljno daleko od lovne pozicije.


Premda se čini jednostavnim, mnogim ribolovcima to ne polazi za rukom jer sidro bacaju na padini braka.


Da bi se uspješno odlovilo, sidriti se treba tako da sidro ostane na ‘glavi’ braka te da kurenat ili vjetar barku donesu nad ribolovnu točku. Upravo zato i treba na barci imati dovoljno konopca koji će omogućiti takvo sidrenje. Naravno, treba voditi računa i o mijeni, odnosno promijeni kurenta koji u trenu može sve promijeniti i odnijeti barku na suprotnu stranu braka.


I dok mnogi ribolovci u toj situaciji dižu sidro i pokušavaju se ponovo postaviti na početnu točku, puno je puta praktičnije prepustiti se kurentu i pokušat odraditi ribolov na novoj poziciji. Naime, ribe su oportunisti i uvijek biraju zavjetrinsku stranu što u ovom slučaju može biti dobitna kombinacija.