Riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja nastavlja se širiti Hrvatskom

Foto: Canva

Foto: Canva

Imajući u vidu nužnost provođenja Građanskog odgoja kao zasebnog nastavnog predmeta u cilju razvoja kvalitetnijeg društva, Grad Rijeka besplatno ustupa materijale za provođenje ovog programa svim gradova, općinama, županijama i školama koje za tim iskažu interesU Rijeci jenedavno potpisan sporazum temeljem kojeg je Grad Križevci preuzeo riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) čime se taj grad priključio nizu hrvatskih gradova, županija i škola koji su odlučili svoje učenike obrazovati po riječkom modelu.


Grad Rijeka izradio je i priručnike za nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja


Naime, Grad Rijeka besplatno ustupa sve materijale za provođenje ovog programa svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave te svim školama koje za tim iskažu interes, odnosno odluče provoditi program.


Tako je vrijednost riječkog modela GOO-a do danas prepoznalo i implementiralo, zajedno s Križevcima, 14 gradova i županija te jedna škola. To su: Pula, Pazin, Umag, Labin, Poreč, Rovinj, Sisak, Osijek, Opatija, Vrbovec, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Krapinsko-zagorska županija te Osnovna škola Ludina iz Velike Ludine.


Rijeka je prva u Hrvatskoj omogućila sustavno građansko obrazovanje
Građanski odgoj i obrazovanje je jedan od temeljnih stupova demokratskog društva, a njegovo implementiranje u formalni obrazovni sustav nužno je za stvaranje odgovornih i aktivnih članova društva jer na taj način postaje lako dostupno svim učenicima, neovisno o njihovoj socioekonomskoj, obiteljskoj ili bilo kojoj drugoj situaciji.


Izrađena je i web stranica Građanskog odgoja i obrazovanja


Stoga je Grad Rijeka školske 2016./2017. godine uveo GOO u svoje osnovne škole kao zaseban predmet, odnosno izvannastavnu aktivnost.


Rijeka je time postala prvi grad u Hrvatskoj koji je na sustavan i promišljen način omogućio svojim učenicima kvalitetno građansko obrazovanje.


Glavni cilj uvođenja GOO bio je doprinijeti ostvarenju vizije razvoja informiranog, aktivnog i odgovornog građanstva. Taj proces započinje upravo obrazovanjem djece o njihovoj važnoj ulozi u zajednici, o pravima, ali i odgovornostima koje imaju kao građanke i građani u demokratskom građanskom društvu te o važnosti tolerancije, ljubaznosti, poštovanja prema sebi i drugima te preuzimanja aktivne uloge u zagovaranju ljudskih prava.


Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost danas u riječkim gradskim osnovnih školama pohađa 630 učenika.


Provedba programa Građanskog odgoja i obrazovanja u potpunosti se financira iz proračuna Grada Rijeke koji je do sada u implementaciju GOO-a i popratne aktivnosti uložio oko dva milijuna kuna, dok se na godišnjoj razini izdvaja oko 400.000 kuna, pretežito za honorare učitelja provoditelja u uključenim riječkim školama.


Evaluacija riječkog modela Građanskog odgoja i obrazovanja


Riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja dobitnik je brojnih priznanja, a u želji da se dugoročno, odgovorno i promišljeno implementira u škole, u suradnji s Odsjekom za pedagogiju te s Centrom za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Grad Rijeka je proveo i evaluaciju eksperimentalne godine implementacije te potom organizirao opsežno, dvogodišnje istraživanje programa i provedbe.


Oba su istraživanja potvrdila uspješnost ovoga modela, visoku ostvarenost planiranih ishoda učenja i zadovoljstvo učenika, kao i zadovoljstvo roditelja i odgojno-obrazovnih radnika.


Grad Rijeka će u svoje škole uvesti i Zdravstveni odgoj

Po uzoru na Građanski odgoj i obrazovanje Grad Rijeka će u škole kojima je osnivač uvesti  i Zdravstveni odgoj i obrazovanje. Trenutno je u tijeku dovršetak analize postojećih programa Zdravstvenog odgoja u svijetu, kao i analiza potreba i stanja u Hrvatskoj, a potom će se pristupiti izradi kurikuluma na čemu će raditi odabrani relevantni stručnjaci i stručnjakinje.


Na temelju analize primjera iz različitih zemalja, analize hrvatskog i lokalnog konteksta okvirna područja koja bi obuhvatio kurikulum ZOO-a su: Zdravlje, zdrava prehrana i tjelesna aktivnost; Prevencija ovisnosti (droga, alkohol, cigarete, mobiteli/kompjuterske igrice, ovisnost o kockanju i klađenju); Seksualno zdravlje, spolnost i rodna ravnopravnost; Mentalno zdravlje – emocionalna i socijalna dobrobit djece i mladih i prevencija nasilja. No važno je istaknuti kako su detaljna analiza i pregled još u tijeku te kako će se finalna kurikulumska područja odrediti po dovršetku analize stanja, u dogovoru i planiranju sa stručnjakinjama i stručnjacima u svakom pojedinom području te je stoga moguće očekivati i neke promjene. Također, prije donošenja odluke o područjima kurikuluma napravit će se analiza stanja i potreba učenika i roditelja riječkih osnovnih škola.