Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije riječkim poduzetnicima

Poduzetnici imaju mogu ostvarivanji nepovratnu subvenciju u iznosu do 75 tisuća kuna

Poduzetnici imaju mogu ostvarivanji nepovratnu subvenciju u iznosu do 75 tisuća kuna

Grad Rijeka je putem Odjela za poduzetništvo objavio Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija riječkim poduzetnicima za što je gradskom proračunu osigurano 2,5 milijuna kuna

Novost za poduzetnike je mogućnost subvencioniranja ulaganja za prelazak na štedljivije i obnovljive izvore energije u poslovnim procesima i poslovnoj infrastrukturi.


Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima objavljuje se petnaestu godinu za redom, a omogućava poduzetnicima ostvarivanje nepovratnih subvencija do 75 tisuća kuna. Od 2008. godine, odnosno od početka realizacije mjera, poduzetnicima je dodijeljeno 1575 subvencija ukupne vrijednosti 22,6 milijuna kuna.


Inače, temelj za objavu ovog poziva je devet mjera koje su sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke.


Ovaj je Program tijekom godina mijenjan i nadopunjavan u skladu s potrebama i interesima poduzetnika, kao i izmjenama u vidu uvođenja kvalitativnih kriterija za ocjenjivanje prijava.


Riječ je o mjerama Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna, Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije te Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.


Od početka realizacije mjera, poduzetnicima je dodijeljeno 1575 subvencija


Mogućnost ulaganja za prelazak na štedljivije i obnovljive izvore energije


Novost za poduzetnike u ovogodišnjem Javnom pozivu je da pri prijavi na mjere Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, prijavitelji imaju mogućnost prijave troškova za nabavu opreme i uređaja, koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije. Radi se o ulaganjima u sustave i opremu kao što su solarne elektrane, solarni paneli, dizalice topline, uređaji za korištenje biomase i geotermalnu energiju, kondenzacijski bojleri te ostali uređaji sa energetskom uštedom energije.


Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima objavljen je na web stranici Grada Rijeke, a online prijave zaprimaju se do 7. listopada.


Prijave će se obavljati isključivo online, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke Prijavitelji, odnosno korisnici nepovratnih subvencija mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke te udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno.


Pojedini prijavitelj ima mogućnost podnošenja prijave na dvije od devet ponuđenih mjera, putem kojih može ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosu od 75 tisuća kuna.