Gotovo dvije milijarde kuna za čistu vodu i more

U Rijeci i okolici je u tijeku jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Hrvatskoj

U Rijeci i okolici je u tijeku jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Hrvatskoj

Kroz veliki EU projekt riječkog Vodovoda i kanalizacije u Rijeci i okolici gradi se i obnavlja oko 217 kilometara kanalizacije te oko 100 kilometara javne vodoopskrbe, ali i novi uređaj pročišćavanja otpadnih voda na Delti

U tijeku je veliki, višegodišnji EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ kojeg provodi riječko Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija u većinskom vlasništvu Grada Rijeke, i predstavlja jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.


Njime je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta te gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz navedeno, izvodit će i izvode se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje, koje čine područje aglomeracije Rijeka.


Realizacija ovog projekta omogućava i da riječka voda i more ostanu čisti


Trenutno su u tijeku radovi na zapadu Rijeke i na Viškovu, a uskoro kreću radovi na izgradnji kišnog preljeva Rikard Benčić na sjevernom dijelu kompleksa Benčić.


Također, u tijeku je i projektiranje i ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta.


Tijekom provedbe EU projekta izvodit će se i dodatni radovi na izgradnji javne vodoopskrbe, koji će biti financirani iz lokalnih sredstava.


 Priključenost stanovništva na javnu kanalizaciju povećat će se na oko 92 posto


Na području izvođenja radova osigurat će se povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanje kvalitete vodoopskrbe.


Za ulaganje u vodooskrbu i odvodnju EU je odobrila čak 1,2 milijarde kuna


Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa postojećih 75 posto na oko 92 posto do kraja projekta.


Povećanje priključenosti osigurat će se i kroz omogućavanje priključenja objekata smještenih ispod razine kanalizacijskog kolektora, kako novoizgrađenih tako i postojećih. Za njihovo priključenje na sustav javne odvodnje dobavit će se 2512 malih lokalnih internih crpnih stanica, koje će se financirati bespovratnim europskim sredstvima.


Smanjit će se gubici u vodoopskrbnom sustavu


Projektom je predviđena i optimizacija postojećeg mješovitog sustava javne odvodnje (sustava koji prihvaća oborinsku i sanitarnu otpadnu vodu). Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje, zamijenit će se i dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje nije moguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama smanjit će se gubici u vodoopskrbnom sustavu za oko 8 posto te povećati efikasnost vodoopskrbnog sustava uz smanjenje količina zahvaćene vode.


Ciljevi projekta su dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode, smanjenje zagađenja mora, osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava i smanjenje gubitaka i povećanje efikasnosti vodoopskrbnog sustava.


Vrijednost radova


Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” vrijedan je 1.761.563.462,00 kn (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini od 1.256.548.480,00 kn (bez PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.


Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurava se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda osiguravaju po 185.164.000,00 kn. Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurava KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.


Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Grad Rijeka