Izazovi roditeljstva

Tata važan za samopouzdanje djeteta

Živjeti zdravo

Premda na sasvim različit način tatina je uloga važna kao i maminaNajjači utjecaj na osobnost u djetinjstvu ima osjećaj odbačenosti. On može izazvati nesigurnost, zbunjenost, emocionalnu zatvorenost, a posebno je porazan kada se pojavljuje kao reakcija sina na nezainteresiranog oca. Preciznije, neuključenog oca koji vlastitu ulogu poima kao bitnu za financijsku sigurnost obitelji i bitnu za odnos prema majci, a bez aktivnog uključivanja u odrastanje i odgoj djece. To je najčešći stereotip koji je na sreću sve krhkiji jer je neutemeljen, kažu psiholozi.


Odrasti nije lak zadatak


Odrasti kao odgovorna i pažljiva, ali neovisna osoba, nije lak zadatak. Kao što nije lako odgojiti takvu osobu. No, bez obzira na rasu, dob i spol, ljudi na osjećaj odbačenosti posvuda reagiraju prilično predvidivo, zatvaranjem i nesigurnošću, pogotovo u teškoćama. Naravno da je važna i veza očeva s kćerima, samopouzdanje koje djeci može dati povezanost i aktivan odnos s ocem nezamjenjiva je i posve različita od onog s majkom. Za sinove je to još važniji dio odrastanja. Stoga, ako ste otac, obratite pažnju na savjete psihologa o dvije važne aktivnosti koje možete poboljšati i koje mogu unaprijediti vaš odnos sa djetetom.


Radite zajedno i njegujte bliskost


Planirajte zajedničke poslove s djetetom. Ništa tako ne unapređuje odnos kao zajednički rad, zajednički cilj, suradnja. I rezultat. Ako nemate takav posao, ili spadate u one koji nikad za djecu nemaju vremena, katkad kuhajte zajedno! I to je dobar posao. Koliko je u danu trenutaka kada s djetetom komunicirate i imate kontakt očima, a ne činite to preko dnevne sobe, iz hodnika, kupaonice ili preko zaslona računala. Možda i kratak ali blizak kontakt je nužan da dijete osjeti, vidi i čuje vaše prihvaćanje i vašu iskrenu zainteresiranost za njegovo stanje, interese, želje ili ciljeve. Komentirajte zbivanja s djecom, njihove i vaše dnevne događaje, tako da im ulijete povjerenje u odnos i dobrobit koju imaju od nematerijalnih stvari, to će im kroz život biti vrlo dragocjeno.