Primorsko - goranska županija

Pročelnica Alessandra Ban otkriva nove mjere potpore poduzetnicima. Jedna je posebno važna za žene

Sanda Milinković

Foto: Vedran Karuza

Foto: Vedran Karuza

Kome je poziv namijenjen, koji su izazovi poduzetnika danas i zašto su poduzetnice još uvijek u manjini naspram poduzetnika?

Primorsko – goranska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području PGŽ u 2023. godini. Poziv predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja kojim se uspostavlja razvojni okvir poduzetništva na području Primorsko-goranske županije u skladu s postojećim strateškim dokumentima i propisima.


Župan Zlatko Komadina tim nam je povodom kazao je da vjeruje u to da će Primorsko-goranska županija programima stvoriti dobre uvjete za čim više uspješnih poduzetničkih priča te da će imati mogućnosti i uvjete uvijek pomagati sufinanciranjem razvoja poduzetništva.


“Kao primjer dobre prakse možemo istaknuti dugogodišnji županijski program pomoći poduzetnicima-inovatorima koji imaju poduzetnički potencijal i ideju.


Županija je prepoznala značaj inovatorstva te još od 1995. godine provodi izbor i dodjeljuje sredstva najboljim inovacijama radi poticaja inovatorima da stvaraju i taj svoj rad prikažu javnosti.


Intencija je da se tim bespovratnim financijskim sredstvima za najbolje rangirane inovacije, u prvom redu pomogne inovatorima za razvoj postojeće inovacije i to za izradu prototipa; za pokrivanje troškova vezanih za inovaciju ili kao pomoć u prvim koracima komercijalizacije inovacije.


Od 1995. godine preko 300 inovacija, koje su poticane od strane Županije, zaživjelo je na tržištu i to najčešće u vlastitim obrtima ili tvrtkama, što pokazuje velik potencijal u inovatorstvu Županije za razvoj gospodarstva.


Upravo je u tijeku i natječaj za inovatore s područja PGŽ koji je otvoren do 13. listopada. Ove godine osigurano je 20.000,00 eura bespovratnih poticajnih sredstava koje planiramo rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija”, objasnio nam je župan Komadina.


Svečanost prezentacije Javnog poziva u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, odnosno u Guvernerovoj palači, poslužila nam je kao izvrsna prilika da na temu razgovaramo s pročelnicom Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Alessandrom Ban koja nam je otkrila više o tome kome je poziv namijenjen, koji su izazovi poduzetnika danas, ali i zašto su poduzetnice još uvijek u manjini naspram poduzetnika. 


Pročelnica Alessandra Ban otkrila nam je više o izazovima poduzetnika u našoj županiji


Minimalno jedna zaposlena osoba


Kome je namijenjen Javni poziv?


“Ovaj javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva, mikro i malim za sve mjere, osim za Mjeru 5. za koju se mogu javiti mikro, mali i srednji poduzetnici.


Javni poziv namijenjen je fizičkim i pravnim osobama, isključivo registriranima kao obrti i trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o. u 100% privatnom vlasništvu s registriranim sjedištem na području Primorsko-goranske županije koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu, utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.


Potencijalni prijavitelji moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu (uključuje i samozapošljavanje) na puno radno vrijeme, na neodređeno od 1. siječnja 2023. godine, osim za Mjeru 3. i Mjeru 4.  koja može biti i nakon 01. siječnja 2023. godine.”


Koji su ciljevi programa?


“Ovim Programom Primorsko-goranska županija dodjeljuje potpore male vrijednosti s ciljem poticanja razvoja konkurentnog malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tehnološko unaprjeđenje kroz primjenu novih suvremenijih tehnologija, energetsku učinkovitost, osnaživanje novoosnovanih poslovnih subjekata, jaču prisutnost i sudjelovanje žena na tržištu rada, bolje iskorištavanje sredstava iz EU fondova, ujednačavanje razlike  između razvijenijih i manje razvijenih sredina (otoci, primorje i gorje).”


Koliko je sredstava namijenjeno u programu?  


“Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj u ukupnom iznosu od gotovo milijun eura, točnije, 971.070,21 eura.”


Izazovi poduzetnika

S obzirom na to da ste dobro upoznati s materijom iz prve ruke, možete li nam otkriti najveće izazove s kojima se poduzetnici suočavaju te na koje im načine PGŽ u tome pomaže?


Najveći izazovi s kojima se poduzetnici suočavaju mogu uključivati financijske poteškoće, konkurenciju, regulacije i slabo razvijenu infrastrukturu.


Primorsko-goranska županija od 2017. godine putem javnih poziva za dodjelu potpora odobrava značajna bespovratna sredstva poduzetnicima kojima se omogućuje i olakšava primjena novih tehnologija, povećanje produktivnosti, realizacija kvalitetnijih proizvoda i bolje iskorištenje resursa.


Od 2017. – 2023. godine sufinancirano je 742 poduzetnika te je raspoređen iznos od 2.823.720,00 € bespovratnih sredstava. Samo u 2023. godini za dodjelu potpora poduzetnicima izdvojeno je ukupno 1.252.084,91 €. Dodatno, PGŽ subvencionira kamatne stope na kredite kako bi pomogao poduzetnicima u pokretanju ili širenju svojih poslovanja.


PGŽ može ulagati u razvoj infrastrukture poput poduzetničkih parkova ili tehnoloških inkubatora kako bi stvorio povoljno okruženje za poslovanje te pomaže u prezentiranju i povezivanju poduzetnika s drugim tvrtkama, partnerima i investitorima radi olakšavanja poslovne suradnje.

Energetska učinkovitost


U kojim se kategorijama  poduzetnici mogu prijaviti?  


Poduzetnici se mogu prijaviti u pet kategorija, odnosno mjera, za samo jednu mjeru unutar objavljenog Javnog poziva. Najmanji iznos potpore za sve mjere je 1.000,00 eura, a najviše 10.000,00 eura, a poduzetnici se mogu javiti za sufinanciranje troškova opreme kod prerađivačke djelatnosti.


Prihvatljive su aktivnosti sufinanciranja nabave dugotrajne imovine namijenjenih isključivo za aktivnosti u funkciji obavljanja prerađivačke djelatnosti kao i trošak nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu (nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa). Odobravaju se potpore u 80 % iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura.


Nadalje, Primorsko-goranska županija ovim Javnim pozivom sufinancirat će troškove poduzetnika u svrhu poticanja energetske učinkovitosti. Ovdje se mogu javiti poduzetnici koji su u pripremi dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije.


Prihvatljive su aktivnosti pripreme dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije na području Županije, troškovi naknada za inženjere i arhitekte za izradu projektno-tehničke dokumentacije – Glavnog projekta koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 za lokaciju provedbe projekta s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni, te koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.


Prijavitelju se odobravaju potpore u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura.


Javni poziv se odnosi i na potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima; poticanje samozapošljavanja i samozapošljavanja žena; sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove.


Da pojasnim. Primorsko-goranska županija ovim Javnim pozivom omogućava sufinanciranje potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima za poduzetnike koji prvi put otvaraju ili imaju novoosnovan obrt ili trgovačko društvo, a koji su registrirani nakon 1.01.2023.


Prihvatljive su aktivnosti nastale pri pokretanju poslovanja i za obavljanje gospodarske aktivnosti te trošak izrade poslovnih planova/investicijskih programa za kapitalna ulaganja i troškovi za opremanje poslovnog prostora, nabavu opreme za osnovnu djelatnost trgovačkog društva ili jednu od djelatnosti obrta, kao i nabavu informatičke opreme i računalnih programa te drugi troškovi vezani za poslovanje novoosnovanog obrta ili trgovačkog društva koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.


U ovoj se mjeri također odobravaju potpore u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura.Prijavitelju se odobravaju potpore u 80% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura.

Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena


Primorsko-goranska županija ovaj Javni poziv također je usmjerila i na poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena?


“Mogu se javiti poduzetnici koji imaju iskazano neto povećanje broja zaposlenica u razdoblju od 1.siječnja 2023. godine do podnošenja prijave na Javni poziv uključujući i samozapošljavanje, na puno radno vrijeme i na neodređeno.


Ovdje je kriterij da zaposlenica prethodno nije bila u radnom odnosu minimalno 30 (trideset) dana prije novog zapošljavanja, osim ako je bila zaposlena na određeno ili nepuno radno vrijeme kod istog ili drugog poslodavca.


Prihvatljiva je i aktivnost samozapošljavanja ženske osobe u vlastitom poslovnom subjektu na puno radno vrijeme na neodređeno. Prijavitelju se odobravaju potpore u 100 % iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura.


Peta mjera iz Javnog poziva odnosi se na sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove. Mogu se prijaviti poduzetnici koji su u postupku pripreme dokumentacije za investicijska ulaganja na području Primorsko-goranske županije radi prijave projekta za EU fondove.


Prihvatljive su aktivnosti koje se odnose na izradu i pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja kao i trošak naknade za izradu i pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj s dokazom o otvorenom EU natječaju za sufinanciranje ulaganja na koji se prijavljuje prijavitelj s opisom investicijskog ulaganja.


I ovdje se prijavitelju odobravaju potpore u 100% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 eura.”


Kako funkcionira posebna mjera “Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena”?


“Zbog demografskih promjena, kako na razini Republike Hrvatske, tako i na razini Primorsko-goranske županije, nužno je povećanje ekonomske aktivnosti žena. Stoga je potrebna aktivnija politika koja bi omogućila većem broju žena da sudjeluju na tržištu rada.


U 2022. godini prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u strukturi nezaposlenih u Primorsko-goranskoj županiji prevladavaju žene s oko 56,6% u ukupnom broju nezaposlenih. Najveći udio nezaposlenih žena u Županiji u dobnoj je skupini između 55 i 59 (533) te između 50 i 54 godina (461).


Statistički gledano dolazi do ekonomske nejednakosti i financijske nesamostalnosti, a takva nepovoljna distribucija utječe i na druge osobne odluke. Jednakost spolova u zapošljavanju nije pitanje samo socijalne pravednosti, već ona predstavlja i ekonomsku nužnost.


Aktivnost će ići na ruku obitelji, odnosno pomoći će uspostavi ravnoteže između svijeta rada i obveza u obitelji te omogućiti lakši povratak na posao nakon izbivanja s tržišta rada.


Za mjeru Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena prijavitelju se odobravaju potpore u 100% iznosu prihvatljivih troškova, najmanje 1.000,00 do najviše do 4.000,00 eura po djelatnici, odnosno ukupno maksimalno do 10.000,00 eura.


To znači da poduzetnik može prijaviti određeni broj žena za potporu po 1000 – 4000€, no kako bi se obuhvatio veći broj poduzetnika, maksimalan iznos potpore ne može biti veći od 10.000€ po poduzetniku. Prihvatljiv trošak je trošak osoblja i materijalni troškovi.


Puno stigme u pojedinim sektorima


Promatramo li vlasničku strukturu prema rodnom kriteriju po županijama u 2021. godini, udio trgovačkih društava koja su isključivo u vlasništvu žena u ukupnom broju poduzetnika županije, gdje se pozicionirala Primorsko-goranska županija u odnosu na Bjelovarsko-bilogorsku županiju koja bilježi najveći broj žena osnivačica u ukupnom broju poduzetnika te županije ?


“Udio trgovačkih društava koja su isključivo u vlasništvu žena u ukupnom broju poduzetnika Primorsko-goranske županije iznosi 18,84%, odnosno od ukupno 11271 trgovačkih društava u PGŽ – 2124 su u isključivom vlasništvu žena. Bjelovarsko-bilogorska županija ima 456 žena poduzetnica od ukupno 2150 poduzetnika Bjelovarsko-bilogorske županije.”


Što bi bili ključni razlozi zbog kojih muškarci još uvijek prednjače u poduzetništvu?


“Unatoč tome što je u suvremeno doba mogućnost obrazovanja za muškarce i žene, usudim se reći gotovo jednaka, dapače postotak žena je i veći u visokoobrazovnim institucijama, nakon završetka tercijarnog obrazovanja, to se mijenja.


Žene ulaze na tržište rada koje je i dalje puno stigme u pojedinim sektorima, na kojem se i dalje ženama ne daju dovoljne mogućnosti usklađivanja svih obveza.


Ta je problematika puno kompleksnija, s obzirom da smatram da se jednaka zastupljenost i uspjeh žena i muškaraca u poduzetništvu ne može ostvariti bez nužnih promjena koje se moraju odviti u drugim sferama društva, odnosno u životima svih nas kao pojedinaca.


Poduzetništvo samo po sebi iziskuje puno žrtve, veliki rizik i veliku predanost, uz naravno početnu ideju i, na osnovi iste, razrađenu strategiju, kako djelovanja tako i financiranja.


Za žene, nakon završenog ciklusa obrazovanja, bilo ono visokoškolsko ili ne, javljaju se brojni izazovi na putu ka ostvarenju poduzetničkog pothvata. Osim onih koji su prisutni i kod muškaraca i žena, žene se još dodatno moraju nositi s obvezama koje donosi majčinstvo i odgoj djece.


Primorsko-goranska županija zato već dugi niz godina nastoji motivirati žene za bavljenje poduzetništvom kroz puno poduzetničkih programa među kojima je i ova potpora za samozapošljavanje žena koja se konkretno provodi i putem ovog Javnog poziva.”Inovativne, brzo rastuće industrije


Postoje li grane poduzetništva koje su posebno primamljive te u kojima primjećujete izraženiji interes za potporama?  


“Primorsko-goranska županija potpore namjenjuje poduzetnicima koji otvaraju nova radna mjesta i daju doprinos gospodarskom razvoju ovog kraja i cijele države. Od posebnog su nam interesa poduzetnici u manje razvijenim područjima Županije, u Gorskom kotaru, na otocima i Primorju.


Što se grana poduzetništva tiče, tu je tehnološki sektor, uključujući informacijsku tehnologiju, softverski razvoj, e-trgovinu i digitalni marketing. Ovo su inovativne, brzo rastuće industrije i pružaju mogućnosti za globalno poslovanje.


S obzirom na sve veću svijest o zaštiti okoliša i održivosti, poduzetnici iz područja zelene industrije, kao što su obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, recikliranje i ekološki prihvatljivi proizvodi, mogu računati na pomoć Županije. Potom društveno poduzetništvo koje privlači sve veći interes jer omogućuje poduzetnicima da rade na rješavanju društvenih problema i doprinose zajednici.


Poduzetnici u poljoprivredi i turizmu koji povezivanjem daju doprinos samoodrživosti naših turističkih destinacija. Poduzetništvo donosi i inovacije u zdravstvu i farmaceutskoj industriji. Zdravstveni sektor je uvijek privlačan zbog potrebe za inovacijama i poboljšanjem zdravstvene skrbi.


Poduzetnici koji razvijaju nove tehnologije, medicinske uređaje, digitalne platforme za zdravlje ili usluge telemedicine također mogu računati na potporu.


Nedavni, još jedan svjetski uspjeh našeg poznatog modnog dizajnera Juraja Zigmana kao i činjenica da su mjesta na području Primorsko-goranske županije sve zanimljivija filmskim producentima koji ovdje odabiru lokacije za snimanje, dokaz su da u popis poduzetničkih inicijativa treba uvrstiti i kreativne industrije, kao što su dizajn, moda, umjetnost, film i glazba…


Prioritetna područja djelovanja daljnjeg razvoja Županije definirana su Planom razvoja PGŽ do 2027. godine s ciljem ostvarenja vizije pametne regije konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i naprednim tehnologijama te ravnomjernim razvojem do europskog standarda i visoke kvalitete života za sve građane.


Program dodjele potpora  doprinosi povećanju produktivnosti i prepoznatljivosti, kvalitetnijim proizvodima, boljem iskorištenju vlastitih resursa, energetskoj učinkovitost kod svih prihvatljivih sektora djelatnosti, nadalje provedbom mjera pomaže se poduzetnicima koji otvaraju nove tvrtke/obrte u početcima poslovanja, a sve kako bi se omogućila konkurentnost poduzetnika na području Županije.”


Koji su osnovni uvjeti koje kandidati moraju ispuniti da bi osigurali potporu?

Uvjeti su detaljno raspisani u samom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje koje su, zajedno s obrascima za prijavu, objavljeni na Internet stranicama PGŽ-a. Važno je napomenuti da su prihvatljivi poduzetnici s područja cijele Primorsko-goranke županije, uključujući i poduzetnike grada Rijeke. Prijave se zaprimaju do 6. listopada 2023. godine.


Na Javni poziv mogu se prijaviti isključivo subjekti u 100% privatnom vlasništvu s registriranim sjedištem na području Primorsko-goranske županije.


Prijavitelji moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu (uključuje i samozapošljavanje) na puno radno vrijeme, na neodređeno od 1. siječnja 2023.godine, osim za Mjeru 3. i Mjeru 4.  koja može biti i nakon 1. siječnja 2023. godine.


Ostali uvjeti su i da:
• nemaju dospjelog duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza
• imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava (dokazuje se originalnom potvrdom nadležne porezne uprave)
• imaju već realizirane troškove, račune nastale nakon 1. siječnja 2023. godine pa do prijave na Javni poziv uz predočenje dokaza o stvarno nastalim troškovima – prethodno plaćenim računima ( izvodi) (osim za Mjeru 4.)
• troškovi su evidentirani u kartici dugotrajne imovine (osim za Mjeru 4. i Mjeru 5.)
• troškovi su za aktivnosti koje su u funkciji obavljanja glavne djelatnosti prijavitelja navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD 2007), odnosno kod obrta, navedenoj kao jedna od djelatnosti


Ponude i predračuni nisu prihvatljivi.

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Primorskog-goranska županija.