Preventivna zaštita

Ovo je korisno učiniti nakon cvatnje jabuka

Jelena Sedlak

Plod jabuke je u ovom periodu najosjetljiviji na zarazu čađavom krastavosti i potrebna su intenzivna prskanja kako ne bi došlo do infekcije ploda, a najkritičniji period je faza opadanja latica do oblikovanja plodaPreventivna zaštita jabuke nakon cvatnje preporučuje se radi očuvanja lista i ploda. Plod jabuke je u ovom periodu najosjetljiviji na zarazu čađavom krastavosti i potrebna su intenzivna prskanja kako ne bi došlo do infekcije ploda, a najkritičniji period je faza opadanja latica do oblikovanja ploda. Mnogi voćari tada prskaju jabuke u razmacima 5 – 7 dana.


Jabuke se mogu prskati i kombinacijom sredstava, koja će tada spriječiti i dalje širenje moguće zaraženosti fuzikladijom. Preporučuje se razmak prskanja 7 – 10 dana ovisno o vremenskim uvjetima.


U fazi već formiranih plodova, dakle 6 – 8 tjedana nakon cvatnje, jabuke bi trebalo zaštititi jednim od dozvoljenih fungicida i od krastavosti i pepelnice.
Za razliku od ovih bolesti, protiv lisnih ušiju možemo se boriti i pripravcima na bazi koprive, koja je odležala u vodi 24 sata. No ako se utvrdi prisutnost jabučnog savijača ili lisnih minera, kombinacijama fungicida trebat će dodati i neki od dozvoljenih insekticida.


U ovom periodu obavezno je u voćnjacima pratiti i pojavu i brojnost crvenog voćnog pauka i koprivine grinje. Preporuka za suzbijanje je 3 – 5 pauka po listu.