Veliko istraživanje

Otkrivene nuspojave svakodnevne upotrebe aspirina kod starijih osoba. Nisu bezazlene

Šarlota Brnčić

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Produljena dnevna upotreba aspirina povećava rizik od anemije za 20%

Anemiju obično imaju starije odrasle osobe, a utječe na cjelokupno zdravlje povećanjem umora, invaliditeta, simptoma depresije i kognitivnih problema.


Istraživanje pod vodstvom Sveučilišta Monash, objavljeno u Annals of Internal Medicine, pratilo je 18.153 inicijalno zdravih starijih osoba u Australiji i Sjedinjenim Državama i bilježilo epizode anemije u prosjeku 4,7 godina.


Ovo je bilo najveće istraživanje anemije kod starijih odraslih osoba u randomiziranom, kontroliranom ispitivanju, pri čemu je polovica sudionika uzimala placebo, a polovica niske dnevne doze (100 mg) aspirina.


Utvrđeno je da je rizik od razvoja anemije bio 20% veći u skupini liječenoj aspirinom u usporedbi s onom liječenom placebom.


Osim većeg rizika od anemije, krvne pretrage otkrile su brži pad hemoglobina i smanjene razine feritina (proteina koji prenosi željezo) u skupini koja je primala aspirin u usporedbi s placebo skupinom.


Glavna autorica, izvanredna profesorica Zoe McQuilten sa Fakulteta javnog zdravlja i preventivne medicine Sveučilišta Monash rekla je da iako je krvarenje poznata nuspojava aspirina, malo je prethodnih istraživanja proučavalo učinak produljene upotrebe aspirina na progresivni razvoj anemija u starijih osoba.


Prema istraživačima, novi podaci pružili su liječnicima detaljne informacije o riziku od anemije koja je posljedica dugotrajnog uzimanja aspirina kod starijih pacijenata.