Inicijativa za spas IMZ-a preplavljena pozivima

Visia Croatica: Građane jako zanima kupovina Imunološkog zavoda

Ljerka Bratonja Martinović

Snimio Denis LOVROVIĆ / NL arhiva

Snimio Denis LOVROVIĆ / NL arhiva

Visia Croatica, inicijativa za spas Imunološkog zavoda, objavila je jučer kako je IMZ preplavljen pozivima građana zainteresiranih da se uključe u akciju i pozvala sve koji žele uplatiti novac za kupnju Imunološkog, da to učine na šalterima bilo koje poslovnice Hrvatske poštanske banke ili bilo kojeg poštanskog ureda u HrvatskojZAGREB  Visia Croatica, inicijativa za spas Imunološkog zavoda, objavila je jučer kako je IMZ preplavljen pozivima građana zainteresiranih da se uključe u akciju i pozvala sve koji žele uplatiti novac za kupnju Imunološkog, da to učine na šalterima bilo koje poslovnice Hrvatske poštanske banke ili bilo kojeg poštanskog ureda u Hrvatskoj.


  Kako stoji na web-stranicama Visie Croatice, minimalni iznos uplate je 100 kuna, a može se uplatiti na spomenutim lokacijama općom uplatnicom uz navođenje OIB-a.


Osim toga, građani koji uplate novac za Imunološki, moraju popuniti pristupnicu komanditnom društvu Visia Croatica i dostaviti je poštom, telefaxom ili e-mailom na adresu inicijative.
Od njih će dobiti potvrdu u kojoj im se jamči da će se uloženi novac utrošiti isključivo u kupnju dionica Imunološkog zavoda te da će im u slučaju da Vlada ne prihvati njihovu ponudu, uplaćeni iznos biti vraćen u roku od 30 dana.


Povrat novca bit će upitan jedino u slučaju da Vlada ponudu Visie Croatice prihvati kao najpovoljniju, a Visia Croatica ne uspije u ugovorenom roku prikupiti i uplatiti iznos od najmanje 100 milijuna kuna za obnovu proizvodnje u IMZ-u.


U tom slučaju, stoji u potvrdi, uplaćeni iznos odnosno članski ulog smanjit će se razmjerno njegovoj visini u odnosu na visinu ponudbenog jamstva od 500.000 kuna, koje u takvom slučaju zadržava Vlada.


  Visia Croatica jedan je od četiri potencijalna ponuditelja za kupnju dionica IMZ-a, a početkom ožujka pozvala je građane i poduzetnike da se uključe u akciju s ciljem očuvanja ove državne tvrtke od privatizacije.