Uvid u donacije i troškove

Predsjednički izbori: U subotu rok za dostavu izvješća o donacijama i troškovima

Hina

Do subote u 13 sati ili do ponoći istog dana četvero predsjedničkih kandidata treba Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti preliminarna financijska izvješća o donacijama koje su primili, te o troškovima izborne promiždbe – izvješća se dostavljaju osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkomZAGREB – Do subote u 13 sati ili do ponoći istog dana četvero predsjedničkih kandidata treba Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti preliminarna financijska izvješća o donacijama koje su primili, te o troškovima izborne promiždbe – izvješća se dostavljaju osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.


Ako se izvješća predaju osobno, to se može učiniti u subotu od 10 do 13 sati u sjedištu DIP-a u Visokoj 15, a ukoliko se šalju poštom, moraju se poslati do ponoći istoga dana, što znači da na pošiljci mora biti pečat 20. prosinca, pojašnjavaju u DIP-u.


Javnosti ta izvješća trebaju biti dostupna do ponedjeljka u ponoć, kandidati ih trebaju objaviti na svojim web stranicama, odnosno web stranicama političke stranke koja ih je kandidirala ili pak putem dnevnog tiska.
Ta će izvješća dati tek približan uvid u donacije i troškove, treba, naime, imati u vidu da za kampanju preostaje još osam dana. Pravi uvid dat će izvješća koja će kandidati DIP-u morati dostaviti 30 dana nakon izbora, dakle 27. siječnja iduće godine.


Predsjednički kandidat Milan Kujundžić (Savez za Hrvatsku) u petak je najavio da će u kampanji potrošiti do milijun kuna, većinu na zakup prostora u elektroničkim medijima.Svaki od četvero predsjedničkih kandidata može u kampanji potrošiti do osam milijuna kuna. Kandidatima koji uđu u drugi krug iznos troškova može se povećati do 1,6 milijuna kuna. Kandidati svoju izbornu promidžbu mogu financirati iz donacija i vlastitih sredstava. Donacije mogu prikupljati najkasnije do završetka promidžbe, dakle do ponoći 26. prosinca.Pravne im osobe mogu donirati najviše 200.000 kuna, a fizičke osobe, dakle građani i obrtnici, najviše 30.000 kuna. Donacije mogu biti novčane, robne te u vidu usluge. Volonterski rad ne smatra se donacijom.