Porazno iskustvo poroda u Hrvatskoj

Negativna iskustva iz rodilišta: Rode u zagrebačkoj šetnji za ”slobodu rađanja”

Hina

D. Kovačević

D. Kovačević

Cilj inicijative je skrenuti pažnju javnosti na tretman žena i njihova prava na porodu, kao i upozoriti na nužnost dobre komunikacije između osoblja i rodilja tijekom poroda. Dugoročni cilj je da rodilišta zadovoljavaju uvjete koje propisuje međunarodna inicijativa »Rodilište prijatelj majki«, istaknula je Drandić. Dodala je da u Hrvatskoj danas takvog rodilišta nema