Kršenje preporuka EU

Kakve ćemo generacije odgojiti? Kurikulum povijesti ne spominje ni holokaust ni logore u NDH

Ljerka Bratonja Martinović

Foto Miranda Cikotić / PIXSELL

Foto Miranda Cikotić / PIXSELL

U novom kurikulumu povijesti, međutim, izostavljena je činjenica da se holokaust događao i u NDH, te se poglavlja vezana uz NDH odnose na utvrđivanje granica, stvaranje vojske i organizaciju vlasti, dok o koncentracijskim logorima nema ni spomenaMinistarsko vijeće Vijeća Europe usvojilo je još 2001. godine preporuku o tome kako bi holokaust trebao biti zastupljen u nastavi povijesti u Europi 21. stoljeća.


Vlade država članica pozivaju se da obrazovne reforme grade na tim preporukama, a u njima jasno stoji da nastava povijesti koja izostavlja povijesne činjenice nije usklađena s temeljnim vrijednostima Vijeća Europe.


U novom kurikulumu povijesti, međutim, izostavljena je činjenica da se holokaust događao i u NDH, te se poglavlja vezana uz NDH odnose na utvrđivanje granica, stvaranje vojske i organizaciju vlasti, dok o koncentracijskim logorima nema ni spomena.
U preporukama VE se pak navodi kako kod učenika treba razvijati svijest o događajima koji su bacili najtamnije sjenke na europsku i svjetsku povijest, ideologijama koje su do njih dovele i o tome kako spriječiti njihovo ponavljanje, od lokalne do europske razine.


U prezentaciji povijesnih događaja, kaže se u preporukama, treba se izbjeći podvojenost na »mi« i »oni«.