Realna cijena

Kako su trošak obnove Galeba procijenili Debeljakovi projektanti? Evo što kažu

Jasmin Đečević

Foto M. Gracin

Foto M. Gracin

U pokušaju da razjasnimo postupak određivanja cijene za obnovu »Galeba« poslali smo i nekoliko pitanja tvrtki DIV Marine and Energy solutions.  U pokušaju da razjasnimo postupak određivanja cijene za obnovu »Galeba« poslali smo i nekoliko pitanja tvrtki DIV Marine and Energy solutions.


Je li iznos od 27,6 milijuna kuna koje je Grad Rijeka naveo u natječaju izračunat na temelju vaše dokumentacije odnosno je li u vašoj dokumentaciji navedeno samo ono što se mora napraviti ili su navedene i barem okvirne cijene određenih radova?


– Na temelju našeg projektne dokumentacije je napravljena procjena radova i opreme.
Koliko je na izradu dokumentacije pa u konačnici i na cijenu obnove utjecala činjenica da se radi o kulturnom dobru?


– Pri izradi projektne dokumentacije smo se morali držati uputa i preporuka konzervatora iz Ministarstva kulture.


Znači li to što je brod kulturno dobro da se mora obnoviti u originalnom stanju?


– Da, koliko je to god moguće s tim da se treba uz to voditi računa o sigurnosnim pravilima HRB-a.


Mora li, primjerice, biti tikovina na palubi i tko donosi konačnu odluku o tome hoće li biti tikovina ili nešto drugo?


– Ne mora biti tikovina na palubi, konačnu odluku donosi Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel.


S obzirom na vaše iskustvo, smatrate li da je iznos koji je Grad naveo na natječaju za obnovu broda realan, odnosno da se za tih 27 milijuna kuna mogu odraditi navedeni radovi?


– Prema našoj procjeni realna cijena je, s obzirom na sve zahtjeve HRB i konzervatora te promjene na tržištu od 2016, 10 do 20 posto veća od prvobitno procijenjene, no tržište diktira cijenu.


Idejno rješenje komercijalnog dijela


U registru ugovora Grada Rijeke pronašli smo još jedan ugovor koji je M.E.S. radio za Grad i koji je plaćen 76.840 kuna. Kao opis se navodi »usluga izrade idejnog rješenja komercijalnog dijela prostorija M/B Galeb«.


»Tim ugovorom naručeno je idejno rješenje interijera komercijalnog dijela brodskih prostorija, te pripadajućeg sustava tehničkih rješenja unutar tog prostora, kako bi potencijalni zakupnik u postupku prijave na javni natječaj imao raspoloživu dokumentaciju temeljem koje mora izvesti radove za obavljanje djelatnosti. Ugovor je sklopljen u siječnju 2016«, objasnili su iz Grada Rijeke. Inače, uređenje komercijalnog dijela nije uračunato u radove na pravom natječaju, već je taj dio ostavljen budućem koncesionaru ugostiteljskog dijela za uređenje.