Bizarnosti koje će se promijeniti kad postanemo e-Građani

Država godišnje potroši 54 milijuna kuna na pisma koja šalje – sama sebi

Jagoda Marić

Obavijest o upisu svakog rođenog djeteta u knjigu rođenih ili obavijest o svakom umrlom građaninu Ministarstvo uprave pošalje na čak 11 adresa  državnih institucijaNa pitanje hoće li kroz projekt e-Građani jednog dana biti omogućeno i elektroničko glasovanje na izborima, Parić je kazao da  sustav to tehnički omogućava, ali da je prije svega riječ o političkoj odluci. Potpredsjednica Opačić  kazala je da  je takva odluka moguće tek nakon iscrpne rasprave, te da se trenutno o tome ne razgovara.