OKUPLJANJE LJEVICE

Četiri lijeve stranke osnovale ”zajedničku platformu”

Boris Pavelić

Foto B. Pavelić

Foto B. PavelićČetiri lijeve stranke – Nova Ljevica (NL), Održivi razvoj Hrvatske (ORaH), Socijalistička radnička partija (SRP) i Radnička fronta (RF) – započele su večeras trajnu suradnju potpisavši „Šibensku deklaraciju“, dokument koji uspostavlja „zajedničku platformu lijevih snaga“.


 


“Hrvatska treba ljevicu utemeljenu na aktivnom sudjelovanju svih koji žele promjenu  paradigme u skladu s potrebama obespravljene većine, nakon višedesetljetnog, očito neuspješnog, vođenja zemlje od strane vlada lijevog i desnog centra”, navodi se u Šibenskoj deklaraciji.
Potpisnici deklaracije žele postati „hrvatska nova lijeva paradigma“, a u dokumentu navode da će se boriti za „uspostavu novog društvenog ugovora“, s ambicijom da postignu, „povratak politike ljudima“ i „vraćanje egzistencijalne i ekonomske sigurnosti u središte političkog i ekonomskog života zemlje“.


 


Egzistencijalna i ekonomska sigurnost može se ostvariti, navodi se u Šibenskoj deklaraciji, „kroz korjenitu promjenu političkih i ekonomskih odnosa u korist svih potlačenih i onih koji žive od svoga rada, te kroz izgradnju solidarne, kružne i zelene ekonomije“.


 


„Potpisnici Šibenske deklaracije obvezali su se da će radi maksimalizacije mogućnosti za provedbu postavljenih ciljeva, u svom političkom i civilnom radu promovirati suradnju te sklapati potencijalne koalicije“, stoji u dokumentu.


 


Deklaraciju su večeras na šibenskome Festivalu alternative i ljevice Fališ predstavili aktivisti stranaka potpisnica.


 


Predsjednik NL-a Dragan Markovina, inicijator suradnje na ljevici, nazvao je deklaraciju „pismom namjere o temeljnim lijevim politikama za budućnost“.„Hrvatskoj je ljevica potrebna. Egzistencijalna su pitanja primarna. Ne treba odustati od angažmana“, kazao je.


 


Sanja Kovačević iz Radničke fronte kazala je da treba promijeniti ekonomski sustav, jer nije u interesu većine koja živi od svoga rada.


 


Govorili su i Pavle Vukčević iz SRP-a te Mladen Novak iz ORaH-a.