Subvencioniranje putničkog prijevoza

Liberalizacija na papiru: Sa 400 vaših milijuna godišnje država štiti HŽ od konkurencije

P. N.

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Za subvencioniranje putničkog prijevoza državnim proračunom u iduće dvije godine osigurano je po 442 milijuna kuna, dok bi 2021. godine iznos subvencija trebao porasti na 474 milijuna kunaZAGREB Za subvencioniranje putničkog prijevoza iz državnog proračuna u iduće dvije godine osigurano je po 442 milijuna kuna, dok bi 2021. godine iznos subvencija trebao porasti na 474 milijuna kuna. Ta sredstva koristit će HŽ Putnički prijevoz, koji država idućih deset godina Ugovorom o javnim uslugama (PSO) za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu kani zaštititi od ulaska konkurencije. Naime, s prvim danom iduće godine nastupa potpuna liberalizacija željezničkih usluga u putničkom prijevozu, što znači da bi za putnički prijevoz i PSO ugovor mogao konkurirati bilo koji prijevoznik iz drugih država EU-a.


Ugovor u pripremi


No, iako se PSO ugovor s HŽ Putničkim prijevozom već dugo priprema, još uvijek nije poznato kada će on biti potpisan. U Ministarstvu prometa ponavljaju kako je izrađen nacrt višegodišnjeg ugovora te se nalazi u proceduri unutar Vlade. Nadaju se da će do kraja godine biti odobren i potpisan kako bi s prvim danom 2019. godine mogao stupiti na snagu. Iako se ranije najavljivalo da će državni željeznički putnički prijevoznik biti zaštićen od konkurencije do kraja lipnja 2028. godine, njegov položaj na tržištu ipak će biti zaštićen do kraja te godine. To znači da bi tek od 2029. godine i drugi europski prijevoznici u Hrvatskoj mogli konkurirati za subvencioniranje putničkog prijevoza.


»Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je dostavilo Zahtjev za davanje prijedloga Vladi RH za donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2028., za sklapanje višegodišnjeg Ugovora o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2028. godine«, navode u resornom ministarstvu prometa, podsjećajući kako je takva zaštita domaćeg prijevoznika u skladu s propisima EU-a.
Propisi, naime, daju mogućnost da nadležno tijelo, odnosno resorno ministarstvo prometa, »dodijeli isključivo pravo i/ili naknadu bilo kakve naravi operateru po svom izboru u zamjenu za ispunjavanje obveza obavljanja javnih usluga«. Nizom Uredbi EU-a pritom je predviđeno i dopušteno izravno sklapanje, odnosno, dodjela ugovora o javnim uslugama, ako se oni odnose na željeznički prijevoz.


Poslovni interes


Nakon isteka desetogodišnjeg ugovora s HŽ Putničkim prijevozom, koji bi toj kompaniji trebao dati vremena i da obnovi svoj vozni park, Hrvatska će biti obavezna raspisivati javna nadmetanja za PSO ugovor, a na njima će moći konkurirati svi zainteresirani prijevoznici iz EU-a. Tako će u budućnosti vjerojatno biti situacija da će na nekim putničkim linijama voziti domaći željeznički prijevoznik, a na nekim strani. No, kao što će prijevoznici iz drugih zemalja moći raditi u Hrvatskoj, tako će i HŽ Putnički prijevoz moći svoje usluge nuditi na tračnicama drugih članica Unije. Pitanje je samo hoće li za to, obostrano, biti poslovnog interesa.


S obzirom na potpunu liberalizaciju željezničkih usluga u putničkom prijevozu i bez obzira na PSO ugovor s HŽ Putničkim prijevozom, od iduće godine otvara se mogućnost da i strane željezničke kompanije prevoze putnike kod nas. Međutim, interesa za otvaranje novih putničkih linija, na kojima bi se plaćala komercijalna cijena karata, teško da će biti. Puno je realnije da će drugi prijevoznici pričekati trenutak stvarnog otvaranja tržišta, kada će se moći javljati na natječaj za PSO.