Izvješće o radu državnih odvjetništava

Rijeka na prvom mjestu po udjelu maloljetnica u ukupnom broju malodobnih delinkvenata

Fiore Vežnaver

U izvješću se navode podaci za 15 županijskih sudova, a na području u ingerenciji riječkog  prijavljeno je 36 maloljetnica, što predstavlja udio od 14,7 posto od ukupnog broja maloljetnika (muške »kolege« čine 85,3 posto)