Raspisan natječaj

Traži se novi ravnatelj HAVC-a

Hina

Daniel Rafaelić, Foto: D. LOVROVIĆ

Daniel Rafaelić, Foto: D. LOVROVIĆ

Kandidati bi trebali imati najmanje pet godina radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima te poznavati najmanje jedan svjetski jezikZAGREB Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) raspisao je natječaj za imenovanje novog ravnatelja te ustanove, nakon što je, uslijed nepovoljnog nalaza Državne revizije, na vlastiti zahtjev s te dužnosti u veljači razriješen Hrvoje Hribar te je za vršitelja dužnosti ravnatelja izabran Daniel Rafaelić.


Natječaj za ravnatelja, koji se imenuje na četiri godine, raspisuje se na temelju Zakona o audiovizualnim djelatnostima, Statuta Javne ustanove Hrvatski audiovizualni centar te Odluke Upravnog odbora. Prijave se podnose u roku petnaest dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu HAVC-a, Nova Ves 18, Zagreb.


Zadaće ravnatelja su da predstavlja i zastupa Centar, organizira i vodi njegov rad te je odgovoran za zakonitost poslovanja. Poduzima pravne radnje u ime i za račun Centra, predlaže Upravnom odboru Statut i ostale opće akte, organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog odbora te drugih tijela HAVC-a.
Kako stoji u tekstu natječaja, ravnatelj predlaže godišnji plan provedbe Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva te izvršava odluke o raspodjeli sredstava na temelju Nacionalnog programa zaključivanjem ugovora s korisnikom sredstava.


Uvjeti za prijavu su završen diplomski sveučilišni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena VSS prema ranije važećim propisima. Kandidati bi trebali imati i najmanje pet godina radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima te poznavati najmanje jedan svjetski jezik.


Uz prijavu se prilaže program rada Centra za mandatno razdoblje, životopis sa specifikacijom radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima te dokaze o radnom iskustvu, stručnom zvanju, državljanstvu, poznavanju stranog/stranih jezika te izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak.


Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom roku, dok se nepotpune i nepravodobne prijave neće razmatrati.