Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
25. siječnja 2020.
Ispis članka: VIŠKOVSKI VIJEĆNICI JEDNOGLASNO ODBILI UCJENU Sanacija Sovjaka samo uz primjerenu zaštitu zdravlja i života stanovnika - Novi List

NoviList.hr

VIŠKOVSKI VIJEĆNICI JEDNOGLASNO ODBILI UCJENU Sanacija Sovjaka samo uz primjerenu zaštitu zdravlja i života stanovnika

Poruka Ministarstvu i Fondu za zaštitu okoliša

26. travanj 2018 18:28

Napisao: Andrej Petrak

Prihvaćena studija utjecaja na okoliš jasno govori da će utjecaja itekako biti, dok Fond za sve neželjene situacije, poput evakuacije dijela stanovnika i slično, raspolaže svotom od samo 180.000 eura, za što nitko ozbiljan u Viškovu neće reći da je i približno dovoljno

Snimio Sergej DRECHSLER

VIŠKOVO Godinu i pol dana Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša i prirode tapkali su u mjestu u pogledu projekta sanacije crne jame Sovjak, jedne od crnih točaka velikog industrijskog onečišćenja u Hrvatskoj.

Projekt sanacije jame, u koju je, u neposrednoj blizini obiteljskih kuća, deponirano 150.000 kubičnih metara industrijskog otpada, iz nekad bujajuće riječke industrije, krenuo je još 2013. godine.U međuvremenu obavljen je niz poslova na pripremi projekta, koji bi Europska unija financirala s 320 milijuna kuna, dok bi Fond trebao osigurati još pedesetak milijuna kuna, pripremljene su potrebne studije, projekt je prezentiran javnosti.

No, od 2016. godine nije se činilo ama baš ništa, a projekt bi trebao biti sufinanciran iz europskog programskog razdoblja koje vrijedi do 2020. godine. Pomaci su krenuli tek početkom ove godine, a 5. travnja raspisan je jednomjesečni natječaj za izbor izvođača sanacije.

Riješeni imovinsko-pravni odnosi ključan su preduvjet za provedbu europskih projekata, a ovako velike projekte nemoguće je provesti bez suradnje s lokalnom zajednicom, međutim u Fondu su se tek sad sjetili da bi s Općinom Viškovo, koja je vlasnik zemljišta, na kojem se nalazi Sovjak, trebali potpisati ugovor o pravu građenja, kako bi sanacija mogla biti provedena.

Općini Viškovo nudi se ugovor po sistemu uzmi ili ostavi, a ujedno im se »dobronamjerno savjetuje« da će ako ugovor ne potpišu do svibnja biti krivci što projekt neće ući u ovo europsko programsko razdoblje financiranja, koje se zaključuje već spomenute 2020. godine.

Štoviše, da će se one  koji ispadnu krivci teretiti za određeni iznos, ako bi  zbog produženja rokova ispalo da bi se trebao povećati iznos koji bi hrvatska strana trebala osigurati u projektu vrijednom 50 milijuna eura.

Vijećnici Općinskog vijeća Viškova jednoglasni su u stavu da ovakav tip ucjene neće prihvatiti, pogotovo što ni Ministarstvo ni Fond nisu uzeli u obzir niz zahtjeva lokalne zajednice, koje i izvršna i predstavnička vlast u Viškovu vide itekako opravdanim, a kako bi se osigurala primjerena zaštita zdravlja i života stanovnika, tijekom petogodišnjeg procesa sanacije.

Traži se, među ostalim, zabrana radova tijekom ljetnih mjeseci, kao i stalan monitoring izvađenog otpada. Svima je na umu da u krugu od 500 metara od Sovjaka živi dvije tisuće ljudi, a prve obiteljske kuće nalaze se se samo 20 metara od crne jame.

Istovremeno, prihvaćena studija utjecaja na okoliš jasno govori da će utjecaja itekako biti, dok Fond za sve neželjene situacije, poput evakuacije dijela stanovnika i slično, raspolaže svotom od samo 180.000 eura, za što nitko ozbiljan u Viškovu neće reći da je i približno dovoljno.

Vijećnici su ogorčeni time što se na sjednici Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o Sovjaku nije udostojio pojaviti niti jedan predstavnik Fonda, unatoč odaslanom pozivu.Općinsko vijeće Viškova jednoglasno ističe da Općina Viškovo nikako ne želi zaustaviti projekt sanacije, nago žele da se provede u skladu s pravilima struke i uz konstantnu uključenost Općine u provedbi cijelog projekta.

U ponuđenim uvjetima nisu suglasni s potpisivanjem Sporazuma o suradnji na provedbi sanacije Sovjaka niti s potpisivanjem Ugovora o osnivanju prava građenja, koje je predložio i dostavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

- Obzirom na dostupne i dostavljene informacije i dokumentaciju o pripremi i provedbi projekta sanacije Sovjaka Općinsko vijeće  izražava zabrinutost oko načina provedbe projekta i utjecaja zahvata projekta na okoliš i to prvenstveno na život i zdravlje stanovništva, ali i na gospodarske subjekte na području Viškova. 
Iz dostavljene dokumentacije o pripremi i provedbi navedenog projekta jasno je da nisu uvaženi opravdani zahtjevi Općine Viškovo dostavljeni u postupku ishođenja akata za provođenje projekta te nije razvidno na koji način će se pristupiti uklanjanju posljedica eventualnog prekomjernog negativnog utjecaja zahvata na kvalitetu života i zdravlje stanovništva te poslovanje gospodarskih subjekata u zoni utjecaja, a za što su projektnim prijedlogom predviđena sredstva u visini od 182.000 eura. S obzirom na iznijeto, odnosno izostanak informacija o mogućim posljedicama sanacije na okoliš, posebno život i zdravlje ljudi te poslovanje gospodarskih subjekata, planiranim mjerama za otklanjanje prekomjernog utjecaja i načinu provedbe istih te dokaze o osiguranju dostatnih sredstava za provedbu predmetnih mjera, Općinsko Vijeće Općine Viškovo nije suglasno s potpisivanjem Sporazuma o suradnji niti Ugovora o pravu građenja, jednoglasan je zaključak Općinskog vijeća Viškova. 

Općinsko vijeće traži da se ponovno revidiraju sva tehnička i tehnološka rješenja, svi pravni i financijski aspekti provedbe projekta, a osobito da se utvrdi da li su svi usvojeni dokumenti i izdani akti za provedbu projekta u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša te da li su u samom postupku primijenjene najbolje tehnike za sanaciju te da se ponovo ispita obveza izdavanja okolišne dozvole za provedbu projekta, a koji je nužno ishoditi  najkasnije prije početka rada.Ujedno, Općinsko vijeće traži da se korigira prijedlog Sporazuma i Ugovora uvažavajući sve navedeno u zaključku Vijeća, koji će biti dostavljen Vladi RH, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te Primorsko-goranskoj županiji.Svi vijećnici pohvalili su zaključke mladih ljudi u nadležnom općinskom Odboru, koji je zasjedao u sastavu Leo Mavrić, Goran Cuculić i Želimir Kovačević, a predložili su minimalne uvjete i predradnje potrebne kako bi se sanacija Sovjaka mogla provesti na korist i u zaštitu svih.

Smatraju da bi ti uvjeti i predradnje morali biti zadovoljeni kako bi Fond stekao pravo građenja.Traže definiranje vremenskog ograničenja opterećenja nekretnine, definiranje troškova, uz klauzulu da se Općina Viškovo oslobađa svih davanja i nameta koji su prouzrokovani sanacijom, definiranje »nultog stanja«, ali i potrebe izrade okolišne dozvole.

Među potrebnim predradnjama naglasak stavljaju na detaljna hidrogeološka ispitivanja, koja je potrebno napraviti kako bi se odredila dubina prodora vode opasnog otpada u krško podzemlje i moguće utjecaje na priobalne izvore u slivu.

Ujedno traže plan i program obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije, ali i da se razjasni je li potrebna okolišna dozvola zbog postupka predobrade otpada iz Sovjaka gašenim vapnom.

Skreću pozornost na to da je riječ o fizikalno-kemijskom procesu tijekom kojeg se oslobađaju opasni plinovi a izvodi se na otvorenom gradilištu oko kojeg živi stanovništvo.