Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
4. travnja 2020.
Gospodarenje otpadom

Gdje smjestiti spremnike pod ključ? Boksovi mogu na javne površine i bez građevinske dozvole

 Kako postići da svatko plati onoliko koliko baci? / arhiva NL
Kako postići da svatko plati onoliko koliko baci? / arhiva NL
Autor:
Objavljeno: 19. veljača 2018. u 21:31 2018-02-19T21:31:00+01:00

Stanari koji žele imati kontrolu nad dodijeljenim spremnikom, moći će – ali o vlastitom trošku – ograditi i zaključati prostore na kojima se oni nalaze. U slučaju ograđivanja prostora na javnim površinama odobrenje mora dati i Komisija za postavu privremenih objekata na području grada Rijeke, odnosno nadležna tijela u drugim jedinicama lokalne samouprave

Nacrtom nove Odluke o prikupljanju otpada na području grada Rijeke, koja će se pred gradskim vijećnicima naći 27. veljače, predviđa se da se spremnici za komunalni otpad moraju nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim ili ograđenim prostorima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama te da su istovremeno dostupni za primopredaju davatelju usluge, u ovom slučaju KD-u Čistoća, u ugovorenim terminima odvoza. Takav odgovor dobili smo iz Čistoće i Grada na naš upit o budućem smještaju zajedničkih spremnika za otpad u višestambenim zgradama. Zanimalo nas je prvenstveno gdje će spremnike za otpad, baje, držati stanari onih zgrada koje nemaju zajedničke zatvorene prostore pogodne za tu namjenu, kada Odluka stupi na snagu.

Poluukopani spremnici u Zanonovoj spremni za upotrebu

Poluukopani spremnici za otpad postavljeni u Zanonovoj ulici spremni su za upotrebu te predstavljaju treći ovakav komplet za smeće koji je postavljen u gustom urbanom tkivu Rijeke, objavio je KD Čistoća. U Zanonovoj ulici postavljena su tri spremnika zapremine tri prostorna metara namijenjeni za odvojeno prikupljanje vrijednog otpada (staklo, papir te zajednički za plastičnu, metalnu i tetra ambalažu) te jedan jedan spremnik zapremine pet prostornih metara za preostali miješani komunalni otpad. Dva spremnika se nalaze s lijeve strane, a dva spremnika s desne strane Zanonove ulice. Ova komunalna oprema dio je mreže poluukopanih spremnika koji se postavljaju u centru grada Rijeke, a svrha im je povećanje efikasnosti usluge te očuvanje okoliša. Kako napominju u KD-u Čistoća, prednost poluukopanih spremnika je u većem kapacitetu nego u onih nadzemnih, pa se rjeđe prazne, nema neugodnih mirisa kod visokih temperatura, poboljšana je higijena cijelog prostora i slično. Prvi komplet poluukopanih spremnika dobila je Žabica, a drugi je postavljen na području Riva Boduli 1. (Lj. H.)

Problem vlasništva

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te podzakonskim aktima, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti nove Odluke o prikupljanju otpada, kojima će se, sukladno Zakonu, regulirati, među ostalim, i naplata i raspodjela troškova za zajedničke spremnike. Tako će se odvoz smeća naplaćivati prema volumenu spremnika i broju odvoza, a u slučaju višestambenih zgrada taj će se trošak raspoređivati prema broju članova kućanstva u pojedinom stanu. No, takvo rješenje nameće pitanje kako spriječiti treće osobe da otpad bacaju u baje koje im ne pripadaju. Jedini način je stavljanje spremnika pod ključ ili ugradnja mehanizama za zaključavanje na same spremnike.

Stavljanje spremnika u zaključani prostor neće biti problem u zgradama koje takve prostore imaju, no ostale će morati ili izgraditi posebne ograđene boksove, u kojima će spremnici biti zaključani ili podzemne spremnike, što je još skuplja varijanta. U tom slučaju, pored ulaganja u boksove ili podzemne spremnike, problem bi moglo biti i vlasništvo nad zemljištem oko zgrade, s obzirom na to da neke zgrade nemaju ni »kvadrat« okolnog zemljišta u vlasništvu, pa smo gradskoj upravi postavili upit hoće li u tim slučajevima biti dopušteno postavljanje boksova na gradsko zemljište, pored prometnica, gdje su u većini slučajeva već sada smješteni spremnici za otpad. Zanimalo nas je i hoće li za postavljanje boksova biti potrebno ishodovati posebne dozvole i od kojeg tijela.

Odobrenja i dozvole

– U slučaju kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika za komunalni otpad na obračunskom mjestu neposredno kod korisnika usluge, javna usluga se pruža putem zajedničkih spremnika na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika. Intencija ove odredbe je u prvom redu da se većina spremnika kod višestambenih objekata preseli u prostore unutar ili oko objekta koji su predviđeni za ovu ili sličnu namjenu, odnosno unutar okućnica kuća ili višestambenih objekata koji ih posjeduju. Ako navedeno nikako neće biti moguće, a korisnici usluga na određenoj lokaciji žele imati kontrolu nad spremnikom koji će im biti dodijeljen, moći će o vlastitom trošku na spremnike ugraditi lokote ili uređaje za mjerenje količine otpada tzv. otpadomjere ili ograditi i zaključati prostore na kojima se nalaze spremnici – stoji u odgovoru Grada i Čistoće, uz posebnu napomenu da će sva navedena rješenja morati odobriti KD Čistoća, budući da vozilima Čistoće mora biti omogućen pristup spremnicima za otpad.

U slučaju ograđivanja prostora na javnim površinama odobrenje mora dati i Komisija za postavu privremenih objekata na području Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, odnosno nadležna tijela u drugim jedinicama lokalne samouprave, kako bi sami objekti bili prostorno kvalitetno riješeni te vizualno ujednačeni i usklađeni na cijelom području djelovanja KD-a Čistoća. Čistoća, navodi se nadalje, neće nametati korisnicima usluge na koji način žele osigurati individualno korištenje spremnika za otpad, ali će uvjetovati »da to rješenje omogućava nesmetano preuzimanje otpada od strane djelatnika KD-a Čistoća«.

Iz Ureda Grada Rijeke navode kako za postavljanje podzemnih spremnika za smještaj tipskih kontejnera, te ostalu komunalnu opremu, koja uključuje kontejnere za otpad i zatvorene ograde oko njih nije potrebno ishodovati građevinsku dozvolu, što je definirano Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.