Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
11. prosinca 2019.
Nalaz Državne revizije: Tražili rokove od 60 dana, a plaćali s godinu zakašnjenja

HDZ-ovi kosturi: Država dužna Fini 185 milijuna kuna

Potpisani ugovor s FINA-om nisu poštivali niti Ivan Šuker, u čijem je mandatu potpisan, a niti Martina Dalić, koja ga je naslijedila / Snimio Darko JELINEK
Potpisani ugovor s FINA-om nisu poštivali niti Ivan Šuker, u čijem je mandatu potpisan, a niti Martina Dalić, koja ga je naslijedila / Snimio Darko JELINEK
Autor: ,
Objavljeno: 19. prosinac 2012. u 7:21 2012-12-19T07:21:00+01:00

Ministarstvo financija ugovor s financijskom agencijom potpisalo je 2009. uz obavezu mjesečnog plaćanja naknade što nije učinjeno. Dugove Martine Dalić i Ivana Šukera ministarstvo će vratiti u naredne tri godine

ZAGREB Ministarstvo financija godinama je obaveze prema Financijskoj agenciji (FINA) plaćalo u rokovima dužim od godinu dana, a na kraju 2011. nepodmirene obveze prema agenciji iznosile su gotovo 185,2 milijuna kuna.

Taj iznos dugovanja utvrdila je Državna revizija u izvještaju o obavljenim revizijama za prošlu godinu. Istodobno, ministarstvo financija je svoje obveze koncem 2011. godine prema FINA-i iskazalo u iznosu nižem gotovo 23 milijuna kuna. 

Džungla u poslovnim knjigama

Revizija proračunskih korisnika opet je pokazala manjkavost računovodstvenih znanja, pa državna revizija ističe kako su, primjerice, u poslovnim knjigama pojedinih revidiranih subjekata, istovrsni poslovni događaji evidentirani na različitim računima računskog plana, ili uopće nisu evidentirani. 

  Značajan broj nepravilnosti uočenih kod proračunskih korisnika i dalje se odnosi na popis imovine i obveza, koje zaboravljaju evidentirati.

»Utvrđeno je da se popisu imovine ne pridaje dovoljno pozornosti, te se određena imovina (posebno potraživanja i obveze) formalno popisuje, odnosno prepisuju se knjigovodstvena stanja«, ističu revizori.

Dodaju i kako se nekretnine ne popisuju fizički, nego se na temelju ranije utvrđenog stanja i promjena tijekom godine, utvrđuje stanje koncem godine.

U pojedinim slučajevima podaci u popisnim listama nisu uneseni u novčanim iznosima, što onemogućava usporedbu s knjigovodstvenim stanjem, niti su liste potpisali članovi popisnog povjerenstva. 

 Revizija

No, revizija poslovanja otkrila je pravo stanje, ali i još jednom potvrdila kako država, unatoč svim tvrdnjama da svoje obaveze plaća na vrijeme to nije činila. Prema nalazu Državne revizije, FINA je za obavljeni posao bila plaćana u rokovima dužim od godinu dana, a tek od ove godine, prema odgovoru što ga je ministarstvo financija dalo reviziji, računi FINA-e plaćaju se mjesec za mjesec, dok će preostalih oko 162 milijuna kuna biti plaćeni iz proračunskih sredstava u razdoblju od 2013. do 2015. godine. 

  Ministarstvo financija ugovor o obavljanju poslova platnog prometa s financijskom agencijom potpisalo je 2009. te se tim ugovorom obvezalo da će naknadu za obavljene poslove plaćati mjesečno. No, to nije učinjeno.

Potpisani ugovor nisu poštivali niti Ivan Šuker, u čijem je ministarskom mandatu potpisan, a niti Martina Dalić, koja ga je naslijedila. Njena dugovanja plaćat će naredni proračuni, a ona je plaćala nepodmirene naloge svog prethodnika.

Članovi bivše Vlade, pritom su tvrdili kako država uredno plaća i da ona nije generator nelikvidnosti. Slučaj FINA-e jasno pokazuje da je država u vrijeme kada je stremila rokovima plaćanja od 60 dana, zapravo bila miljama daleko. 

Mimo javne nabave korisnici »zavrtili« 6,6 milijuna kuna

Proračunski korisnici su tijekom 2011. godine, bez primjene propisanih postupaka javne nabave, nabavili robe, radova i usluga u vrijednosti preko 6,6 milijuna kuna.

Kako je vrijednost tih nabava pojedinačno bila iznad 70 tisuća kuna, revizija ističe da je trebalo provesti postupke javne nabave.

Ističe i kako je u pojedinim slučajevima nabava roba i usluga nabavljana izravno od dobavljača ili od dobavljača s kojima je ranijih godina bio zaključen ugovor o nabavi.

Nalaz čist u 22,6 posto

Državna revizija obavila je i Saboru dostavila izvještaj o ukupno 447 financijskih revizija obavljenih za 2011. godinu.

U svega 22,6 posto obavljenih revizija ili njih 101 izraženo je bezuvjetno mišljenje, uvjetan prolaz dobilo je većina odnosno 345 ili 77,2 posto promatranih subjekata dok je poslovanje Agroduhana iz Virovitice ocijenjeno nepovoljnim.

Koliko se do naloga i preporuka revozora drži, pokazuje i podatak da čak 39,3 posto poreporuka i preporuka što su ih revizori dali u 2010. nije ispoštovano. U 47,8 posto slučajeva nepravilnosti su ispravljene dok se u 12,8 posto slučajeva ispravljaju.

MORH, nekretnine i informatika

Revizija je Ministarstvu obrane sada već tradicionalno dala uvjetnu ocjenu. MORH već godinama muku muči s istim problemima, od kojih su dva glavna i dalje aktualna. 

  Radi se prije svega o lošoj evidentiranosti imovine, odnosno nekretnina koje su u vlasništvu MORH-a. Ta situacija nije rješena još od raspada Jugoslavije, kada je dobar dio nekretnina JNA prešao u vlasništvo MORH-a. I dalje je zapravo nepoznato koliko MORH nekretnina uopće ima. 

  Drugi veliki problem je informatizacija sustava unutar Ministarstva. Naime, MORH koristi nekoliko nepovezanih sustava za obavljanje svakodnevne djelatnosti pa je tako jedan sustav za računovodstvo, jedan za ljudske resurse, poseban sustav elektroničke pošte...Preporuka Revizije da se svi sustavi objedine u jedan zajednički.

Iz izvještaja Revizije mogu se iščitati još neki podaci koji se inače nerijetko »zamućuju«. Tako unutar Hrvatske zapravo ima samo 13.169 vojnika, iako su formalno 16.163 čovjeka u statusu djelatnih vojnih osoba (DVO). Međutim, 2.993 osobe su, unatoč DVO statusa, na službeničkim pozicijama unutar MORH-a i Glavnog stožera i zapravo nemaju ništa s operativnim vojnim zadaćama. 

  Napokon se zna koliko godišnje ode i za članarine i davanja za NATO: u 2011. godini na ime proračuna za vođenje operacija, za zapovjedne strukture i za sigurnosni investicijski program dano je 25.148.277 kuna. Znači, to se odnosi samo na klasične »članarine« za NATO.

U isto vrijeme, MORH je od stranih vlada u novcu i materijalu dobio pomoći u iznosu od 35,4 milijuna, pri čemu je uvjerljivo najveći donor američka država.

Deset mjeseci

Bivša ministrica Martina Dalić ne slaže se s tim da država nije bila uredan platiša, pa navodi kako je Ministarstvo tijekom 2011. , primjerice, plaćalo dugovanja FINA-i »po nagodbama za neplaćene usluge iz 2003. i 2004. godine«, što je dodatno opterećivalo financije. Izvještaj Državne revizije nije vidjela, pa nije mogla komentirati nalaze revizora. 

  Tijekom 2011. godine, ministarstvo financija FINA-i je uplatilo 168,7 milijuna kuna dugovanja za obavljene platne usluge u prosincu 2009. godine te cijeloj 2010. godini. Niti jedan račun ispostavljen tijekom prošle godine, u toj godini nije plaćen. Odnosno, u siječnju i veljači ove godine plaćena su računi za studeni i prosinac prošle godine. Neplaćeno je, tako, ostalo deset prošlogodišnjih mjeseci, odnosno nešto više od 162,2 milijuna kuna. 

  »Ministarstvo navodi da od siječnja 2012. redovito podmiruje obveze prema FINA-i koje se odnose na tekuću godinu.Nepodmirene obveze za usluge platnog prometa iz 2011. u iznosu 162.234.828 kuna će uključiti u Prijedlog državnog proračuna za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu«, stoji u izvještaju revizije. Prema proračunu te projekcijama proračuna, u 2013. nisu planirana sredstva za povrat dugovanja FINA-i, no u 2014. je na toj stavci planirano 50 milijuna kuna, a 63 milijuna kuna u 2015. godini.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.