Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
29. siječnja 2020.
Pravila nagradnog natječaja

Osvoji pivo za ekipu!

 Osvoji pivo za ekipu!
Osvoji pivo za ekipu!
Objavljeno: 15. studeni 2018. u 5:06 2018-11-15T05:06:00+01:00

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj Osvoji pivo za ekipu! priređuje i organizira: Novi list d.d., Zvonimirova 20a i i Kaltenberg Adria d.o.o., Kukuljanovo 336 51227 Kukuljanovo.

 

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od 8. do 26.11.2018. u 16:00 sati, a odnosi se na područje nominiranih kafića. Pravila nagradnog natječaja biti će dostupna na web stranici Novog lista.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrade sastoji se od onoliko litara pive koliko pobjednička ekipa ima kilograma. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Osoba koja se prijavljuje slaže se da se ista objavi u izdanjima Organizatora.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja natječaja pošalju fotografiju ekipe s odgovarajućim hastagom (#tars_beertija, #tars_tor, #tars_pjer, #tars_viva, #tars_milord). Fotografija mora biti snimljena u jednom od pet nominiranih kafića. Nominirani kafići su: The Beertija - Rijeka, Caffe bar TOR, Viva Caffe do Brasil, Caffe bar "Pjer" i Milord pub. Fotografije se šalju na eventi@novilist.hr, putem FB poruke na stranici Novi list ili se objavljuju u komentaru objave.

Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 8. do 26.11.2018.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu od 8. do 26.11.2018. u 16:00 sati.  Sve dostavljene fotografije s odgovarajućim hastagom objavit će se u foto albumu na FB stranici Novi list nakon čega kreće skupljanje lajkova. Nagradu osvaja fotografija s najviše lajkova.

Dobitna fotografija biti će objavljena 28.11. na web adresi novilist.hr. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i prezimena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem e-maila u roku od 3 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.  Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike/videa/tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i pismeni pristanak sudionika može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet, radio), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.

Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sve prijave i glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa biti će uklonjeni, kao i sve prijave i glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za provođenje bilo kakvih promotivnih aktivnosti Organizatora, sukladno čl. 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06,41/08, 130/11).

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi novilist.hr u srijedu, 28.11.2018. godine.

Članak 12: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Rijeci.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci bez posebnog obrazloženja.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
U Rijeku stiže PauzaGO: nova usluga omiljene Pauze