Četiri broda na dražbi

Potraga za kupcima: Uljanikove novogranje vrijedne više od 500 milijuna kuna javnoj dražbi

Orjana Antešić

»Siem Ashanti« u najvećem je stupnju gotovosti i za njega postoji nekoliko potencijalnih kupaca / Foto S. DRECHSLER

»Siem Ashanti« u najvećem je stupnju gotovosti i za njega postoji nekoliko potencijalnih kupaca / Foto S. DRECHSLER

Riječ je o novogradnjama propalog Uljanika koje su u različitim fazama gotovosti, od toga da se jedan samo vodi kao brod u Upisniku jer je riječ o brodskim sekcijama koje se nisu ni položile na navoz, druga dva broda još su u fazi gradnje na navozu, dok je četvrti već poznata novogradnja 514, odnosno brod za prijevoz automobila, koji je na vezu u opremnom bazenu u »3. maju« gdje bi se trebao završiti i isporučiti kupcuRIJEKA  Čak četiri broda u gradnji, ukupne vrijednosti blizu 560 milijuna kuna, u ovom se trenutku prodaju putem Finine elektroničke javne dražbe. Riječ je o novogradnjama propalog Uljanika koje su u različitim fazama gotovosti, od toga da se jedan samo vodi kao brod u Upisniku jer je, zapravo, riječ o brodskim sekcijama koje se nisu ni položile na navoz, druga dva broda još su u fazi gradnje na navozu, dok je četvrti već poznata novogradnja 514, odnosno brod za prijevoz automobila, koji je na vezu u opremnom bazenu u »3. maju« gdje bi se trebao završiti i isporučiti kupcu.Ovaj brod, koji je u more porinut pod nazivom »Siem Ashanti« u najvećem je stupnju gotovosti od svih koji su zatečeni u trenutku kad je Uljanik završio u stečaju. Završen je oko 80 posto i za ovaj brod, prema onom što kažu u »3. maju«, nekoliko je potencijalnih kupaca. Originalni naručitelj ovog car-carriera bila je kompanija Siem, a projektiran je i građen za kapacitet prijevoza 7.000 automobila. Formalno, brod je bio ugovoren preko krovnog društva bivšeg Uljanikovog holdinga, a građen je u riječkom škveru. Ovlašteni sudski vještak Trgovačkog suda u Pazinu procijenio je da brod, u stanju u kojem jest, skupa s pripadajućom, nemontiranom opremom vrijedi 284,3 milijuna kuna, a u ovom, prvom krugu stečajne dražbe, koji završava 11. kolovoza u ponoć, prodaje se po početnoj cijeni od 213, 2 milijuna kuna, odnosno za 75 posto svoje vrijednosti.


Okosnica plana


Ovaj brod vrlo je važan za riječko brodogradilište jer, s obzirom na to da je u visokoj fazi gotovosti, predstavlja okosnicu financijskog plana za nastavak proizvodnje u »3. maju« koji je, podsjetimo, lanjskog kolovoza dobio zeleno svjetlo u Banskim dvorima, a prethodno i kod Europske komisije. S druge strane, da bi se mogao završiti u riječkom škveru, valja prethodno razriješiti status tog broda koji se vodi kao dio stečajne mase propalog Uljanika. Ključ u ovom postupku prodaje ima država, odnosno Ministarstvo financija i HBOR koji na ovoj novogradnji imaju upisane hipoteke u vrijednosti od čak 77,4 milijuna eura. To državi, odnosno Ministarstvu financija, kao razlučnom vjerovniku na ovoj pokretnini, ostavlja mogućnost da u dražbenom procesu zatraži prijeboj potraživanja, čime ovaj brod onda preuzima u punopravno vlasništvo. Naravno, uvijek valja računati i na opciju da će se na dražbi pojaviti zainteresirani ponuđači za kupnju ovog broda, ali to onda za sobom povlači rizik da bi se onda »Siem Ashanti« mogao otegliti i završiti u nekom drugom brodogradilištu.

Prema ranijim informacijama iz izvora bliskih resornom Ministarstvu gospodarstva, plan je da bi država kroz prijeboj potraživanja preuzela brod u formalno vlasništvo, što je onda garancija da će se »Siem Ashanti« završno opremiti u »3. maju« i, kao gotov brod, prodati i isporučiti kupcu. Međutim, za to je još uvijek potrebno razriješiti odnose između Ministarstva financija i HBOR-a kao razlučnih vjerovnika na ovom brodu kako bi se zadovoljili preduvjeti da se na sudu može izvršiti prijeboj u procijenjenoj vrijednosti broda i iznosa upisanih hipoteka.


Vrijeme curi, rok prvog kruga dražbe sve je bliži, a još je nemalo posla za odraditi. Naravno, uvijek postoji i opcija da 11. kolovoza prođe »lišo«, da niti država izvrši prijeboj, niti se pojavi kupac. Tada se automatski raspisuje drugi krug u kojem početna cijena pada na polovinu procijenjene vrijednosti, cijela procedura produžuje se za kojih dva, dva i pol mjeseca, a za državu se ništa bitnije ne mijenja jer se prijeboj uvijek radi na iznos utvrđene, a ne početne cijene.


Novogradnja 527


U postupku e-dražbe još je jedna novogradnja koja se nalazi u »3. maju«. Riječ je je o novogradnji 527, koja je još u fazi gradnje na navozu. Samoiskrcavajući je to brod za prijevoz rasutog tereta koji je prvotno bila ugovorila kanadska Algoma, za koju u riječkom škveru upravo završavaju isti tip broda, samo nešto manjih dimenzija i kapaciteta, a čija bi se primopredaja trebala dogoditi u rujnu ove godine.Novogradnja 527 također se vodi kao dio stečajne mase Uljanika, a procijenjeno je da brod u ovoj fazi gradnje na navozu vrijedi 74,3 milijuna kuna, slijedom čega se na aktualnom, prvom krugu dražbe prodaje po početnoj cijeni od 55,7 milijuna kuna. Dražba završava 9. rujna, ali nekako se čini logičnim da će do pojave potencijalnog kupca trebati, u najmanju ruku, još pričekati. Drugim riječima, da će se »odvrtjeti« više dražbovnih krugova, a moguće i do onog završnog, četvrtog pokušaja prodaje kada početna cijena pada na simboličnu jednu kunu. Istog dana, 9. rujna završava i dražba za brod koji se nalazi na pulskom navozu.


U pitanju je novogradnja 526, odnosno brod za prijevoz žive stoke, a na čijem se završetku zasniva plan nastavka proizvodnje i u Puli, i to kroz novu tvrtku »Uljanik Brodogradnja 1856« na koju je, uz odobrenje Vlade, zasad samo prenesena koncesija za brodogradilište. Utvrđena vrijednost novogradnje 526 je 128,4 milijuna kuna, a prodaje se za početnih 96,3 milijuna kuna. U paketu je išla i novogradnja 531 koji se vodi u Upisniku brodova, a zapravo je riječ o dijelovima, sekcijama broda koje još nisu dospjele ni u fazu polaganja i montiranja na navozu.