NEZADOVOLJNI

Opatija, Lovran, Mošćenička Draga i Matulji protiv dokapitalizacije LRH-a, ne žele izgubiti kontrolni paket

Alenka Juričić Bukarica

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

Ako bi Nova Liburnija glasala za ovu odluku, a ne bi bila u mogućnosti sudjelovati u dokapitalizaciji, njen udio u LRH pao bi ispod 25 posto i jedne dionice čime bi prestao i utjecaj koji ima na strateške odluke, kaže Danijel Jerman, direktor Nove LiburnijeOPATIJA – Tvrtka Nova Liburnija, preko koje četiri jedinice lokalne samouprave na Liburniji drže kontrolni paket 25 posto plus 1 dionicu Liburnia Riviera Hotela, glasat će protiv dokapitalizacije LRH čime će dokapitalizacija očito biti stavljena na čekanje.


Naime, na prekjučerašnjoj Skupštini Nove Liburnije jednoglasno je odlučeno kako lokalne samouprave neće podržati niti jedan predloženi modus dokapitalizacije od oko 28 milijuna kuna.


Naime, prema prvoj varijanti društvo bi se dokapitaliziralo na način da pravo prvenstva imaju postojeći dioničari pa bi lokalne samouprave morale »iskeširati« oko 7 milijuna kuna za nove dionice, a u drugoj varijanti je ostavljena mogućnost da tvrtku dokapitalizira većinski vlasnik Gitone Adriatic ili da se dionice prodaju na redovnom tržištu na burzi.
Jasno, u te dvije varijante lokalne samouprave gube kontrolni paket. U Novoj Liburniji kažu, iz LRH im se nitko na temu predložene dokapitalizacije nije obratio prije nego što je taj prijedlog upućen Nadzornom odboru te glavnoj skupštini LRH.


Nema sredstava


Danijel Jerman, direktor Nove Liburnije, kazao je kako Iako Nova Liburnija te posebice njeni vlasnici Grad Opatija, općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji razumiju da je uslijed izbijanja COVID-19 pandemije poslovanje društva LRH znatno otežano, jer i sami osjećaju iste posljedice, no kako Nova Liburnija ne može prihvatiti dokapitalizaciju iz više razloga.


– Prvenstveno, uzimajući u obzir trenutačnu ekonomsku situaciju u zemlji kao i stanje u proračunima svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Nova Liburnija, odnosno njeni vlasnici, jedinice lokalne samouprave, u ovome trenutku nisu u mogućnosti osigurati potreban iznos u svojim proračunima za sudjelovanje u dokapitalizaciji.


Čak i da je sredstva moguće osigurati, primjerice uzimanjem kredita, potrebno je najprije izmijeniti proračune svih jedinica lokalne samouprave te provesti drugu propisanu proceduru, što nije moguće obaviti u roku do održavanja Glavne Skupštine LRH d.d. S obzirom na navedeno, ako bi Nova Liburnija glasala za predložene odluke, a ne bi bila u mogućnosti sudjelovati u dokapitalizaciji, vlasnički udio Nove Liburnije u LRH pao bi ispod 25 posto i jedne dionice čime bi prestao utjecaj koji Nova Liburnija ima na ključne strateške odluke koje donosi glavna skupština društva LRH.


Kratkoročni krediti


A ako društvu LRH nedostaje sredstava za održanje likvidnosti, smatramo da je umjesto dokapitalizacije radi osiguranja likvidnosti, a s obzirom na snažnu kapitalnu strukturu društva LRH, racionalno likvidnost osigurati i na drugi način, primjerice podizanjem povoljnih kratkoročnih kredita kojima bi se premostilo trenutno razdoblje otežanog poslovanja.


Na taj način su i neke od samih jedinica lokalne samouprave, koje čine vlasničku strukturu Nove Liburnije, premostile svoje probleme likvidnosti, istaknuo je Jerman te dodao kako Nova Liburnija te njeni vlasnici Grad Opatija, Općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji žele i bit će i nadalje partner društva LRH te razgovarati o zajedničkim ciljevima koji bi trebali dovesti do pozicioniranja opatijske rivijere kao destinacije najviše kvalitete s cjelogodišnjom ponudom.


Stoga su i zatražili sastanak s odgovornim osobama većinskih vlasnika društava Gitone Adriatic d.o.o. i Holster Privatstiftung.


Da podsjetimo, u LRH dokapitalizaciju pravdaju potrebom za održanjem likvidnosti, a u konačnici novom većinskom vlasniku bi izgleda korona kriza, ako ne na predstojećoj Glavnoj Skupštini zakazanoj za 30. lipnja, onda kasnije, mogla pomoći da stekne apsolutni većinski paket, odnosno da lokalne samopurave padnu ispod 25 posto udjela.