Skupo podstanarstvo

MUP mjesečno troši 14.000 eura na vilu u Opatiju. Do sada je za najam izdvojeno čak milijun eura

Marina Kirigin

M. ANIČIĆ

M. ANIČIĆ

U MUP-u kažu da već duže vrijeme s Gradom Opatijom pokušavaju naći drugo rješenje za premještaj opatijskih policajaca, no niti jedna potencijalna lokacija ne zadovoljava Gotovo 14.000 eura svakog mjeseca država plaća zakup Ville Keglevich u Opatiji, objekta u kojem je smještena Policijska postaja Opatija. Riječ je o zgradi koja je u povratu imovine vraćena grofu Draskovichu. Stara vila, potpuno neadekvatna lokacijom i prostornim uvjetima za smještaj policije već godinama je dom opatijskih »plavaca«. Međutim, od 2012. godine, prilikom povrata imovine, opterećena je i visokim zakupom koji država plaća za korištenje tog prostora grofu Draskovichu. Zakupnina prostora vile od 1.154 kvadrata korisne površine iznosi točno 13.852,92 eura (bez PDV-a) mjesečno. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen je na deset godina i istječe 31. prosinca 2022. godine. Iz MUP-a RH na pitanje o tome postoje li kakvi problemi sa zakupodavcem prostora s obzirom na nedavnu deložaciju ugostiteljskog obrta »Kamelija« iz prostora »male« Ville Keglevich koja je u vlasništvu iste osobe, odgovaraju kako sa zakupodavcem ne postoje problemi.


– Nekretnina je vlasniku vraćena u postupku povratka imovine, a Ministarstvo unutarnjih poslova RH je već duže vrijeme u pregovorima s Gradom Opatijom radi iznalaženja drugog rješenja smještajne problematike PP Opatija – ističu u Ministarstvu unutarnjih poslova.


Tehnički zahtjevi


Skup zakup prostora u kojem djeluje opatijska policija, a o čemu se već godinama šuška u opatijskoj javnosti kao o javnoj tajni, sada je i službeno potvrđen. Zbog čega u Opatiji već šest godina nema interesa da se ovaj problem riješi i zbog čega je dopušteno da porezni obveznici mjesečno plaćaju zakup prostora preko 100.000 kuna, pitanja su na koja smo odgovore potražili i u Gradu Opatiji. Iako i u Gradu Opatiji, ali i u MUP-u tvrde kako pokušavaju naći rješenje i lokaciju za novi smještaj opatijske policije, činjenica da ništa nije napravljeno u posljednjih šest godina puno govori.
– Grad Opatija održao je više sastanaka s predstavnicima MUP-a na temu preseljenja Policijske postaje Opatija. Posljednji sastanak održan je u Opatiji 30. rujna 2014. godine na kojem se razgovaralo o potencijalnim lokacijama za smještaj policijske postaje za koju su postavljeni određeni tehnički zahtjevi koje zahtijevaju visoki standardi nakon ulaska RH u EU, npr. minimalna parcela od 3.000 »kvadrata« i odgovarajući pristup po mogućnosti s dvije prometnice. U sklopu predmetne lokacije nužno je osigurati prostor za parkiranje građanima, službenim vozilima i za druge nužne potrebe. Takva lokacija trebala bi biti smještena što bliže centru grada i dostupna javnom gradskom prijevozu radi zadovoljavanja potreba građana. Nužno je osigurati prostorije za smještaj osoblja kao i prostora za prijem i rad sa strankama. Razgovaralo se i o mogućnosti rješavanja smještaja za djelatnike policijske postaje unutar predmetne lokacije – stoji u odgovoru Zdenka Tupanjca, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Opatije.


Da nije napravljeni niti jedan korak po pitanju preseljenja PP-a Opatija, potvrđuje i činjenica da u prostorno-planskoj dokumentaciji grada u ovih posljednjih šest godina nije pronađena lokacija za opatijsku policiju.Razmišljanja o lokaciji za smještaj policije često je spominjana tema u javnosti. Tijekom posljednjih godina razmišljalo se i o smještaju policije u naselju Tošina, no čini se kako opatijske interventne službe i njihove sirene nisu poželjne kao susjedi iako se njihove rotacije, na sreću, ne uključuju tako često. Građani Opatije prije svega trebali bi voditi računa o vlastitoj sigurnosti i prihvatiti bilo kakvu opciju za smještaj policije u gradu pod Učkom jer je ona i turistički adut »sigurnog grada«. U Opatiji je nužna policijska postaja jer je ona jedina na velikom terenu Liburnije, a u njihovoj je ingerenciji čitavo područje od Istre, do granice sa Slovenijom i područja grada Rijeke. Upravo zato, nova lokacija i preseljenje PP-a Opatija s obzirom na zakup prostora koji plaća država, a s kojim se već moglo izgraditi i novi adekvatni smještaj za opatijsku postaju, treba biti imperativ.Izmjene planova


– Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija u ovom trenutku nije moguće pronaći lokaciju koja bi zadovoljavala prethodno navedene uvjete. Postoji više lokacija na kojima je moguće smjestiti novu zgradu policijske postaje, npr. Pavlovac, uz novu dionice Ulice Carmen Sylva…, ali iste ne zadovoljavaju sve navedene uvjete. Kako je u javnom pozivu za izmjenu prostornih planova prikupljeno više od 100 zahtjeva, bit će potrebno pristupiti izmjenama planova pa tako i UPU-a naselja Opatija u kojem postupku će se s predstavnicima MUP-a i Odbora za prostorno planiranje ispitati lokacije za novu policijsku postaju – stoji u odgovoru pročelnika.


Strmi teren


Kao jedna od potencijalnih lokacija za smještaj opatijske policijske postaje u javnosti se unazad nekoliko godina spominjala lokacija iznad vološćanskog groblja. Naime, na navedenoj parceli iznad groblja, u blizini male vološćanske škole, koju je država poklonila Gradu Opatiji za izgradnju novog opatijskog vatrogasnog doma i Doma zdravlja, razmišljalo se i kao potencijalnoj za smještaj policije. Međutim, čini se da na toj lokaciji neće uskoro biti ništa od navedenog, a što se može naslutiti iz odgovora Grada Opatije, ali i stanja na terenu.


– U samom početku razmatranja predmetne lokacije kontaktirani su i predstavnici MUP-a te je utvrđeno da ta lokacija ne zadovoljava potrebe zbog strmog terena. Na predmetnoj lokaciji izdana je građevinska dozvola za izgradnju Doma zdravlja koji bi trebao biti izgrađen do kraja ove godine, a izrađen je i glavni projekt vatrogasnog doma čime je popunjen predmetni prostor. Za izgradnju Doma zdravlja Grad Opatija darovao je PGŽ-u zemljište od 2.358 »kvadrata« procijenjene vrijednosti 3,2 milijuna kuna, a država je za istu namjenu darovala PGŽ-u zemljište od 4.691 »kvadrata« procijenjene vrijednosti od 9,5 milijuna kuna. Na istoj lokaciji je država darovala gradu zemljište od 5.964 »kvadrata« procijenjene vrijednosti 11,4 milijuna kuna za izgradnju vatrogasnog doma. U neposrednoj blizini te lokacije ispod Nove ceste Grad Opatija je darovao PGŽ-u zemljište od 1.035 »kvadrata« procijenjene vrijednosti 1,8 milijuna kuna za izgradnju novog doma za starije – stoji u odgovoru gradskog pročelnika.