Viškovo

U 2018. godini više neće biti problema s likvidnošću općine

Andrej Petrak

Foto: Vedran Karuza

Foto: Vedran Karuza

 Lokalnoj samoupravi prihodi se uskraćuju, a zakonski se uvode nove obveze. Morate biti svjesni da imamo zakonske prihode od poreza, ne možemo izmišljati nove prihode. No, pažljivim planiranjem proračuna možemo izbjeći nove probleme s likvidnošću, rekla je načelnica Općine Sanja UdovićVIŠKOVO  Vijećnici HDZ-a na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Viškova izrazili su zabrinutost zbog manjka od 6,7 milijuna kuna, zabilježenog u općinskom proračunu na kraju 2016. godine, ali načelnica Sanja Udović uvjerava da će unatoč problemima u likvidnosti ovi problemi biti sanirani u proračunu za 2018. godinu. Predsjednik Kluba HDZ-a Ervin Tomić izrazio je zabrinutost zbog stanja u Viškovu, a zbog manjka od 6,7 milijuna kuna pita se  – ima li novca u proračunu?


– Što se događa u Viškovu? Rade li se novi projekti? Po izvješću načelnice vidimo radi se puno, ali sve je to na temelju odluka donesenih u prošlom sazivu Vijeća! Kuloarski se priča da novca u općinskom proračunu nema, da pati financiranje udruga, da će čak kasniti plaće djelatnika. Ujedno, pripremamo proračun za 2018. godinu, a nemamo formirane odbore Općinskog vijeća. Ima li takvo Vijeće uopće legalitet, pita se Ervin Tomić.


Financiranje udruga


Načelnica Sanja Udović odgovorila mu je da će manjak proračuna biti saniran, a da se proračun za 2018. godinu vrlo oprezno planira, upravo kako bi se izbjegli novi problemi s likvidnošću.
– Problem likvidnosti postoji još od kraja 2016. godine, prati nas i ove godine, ali prijedlog proračuna za 2018. godinu ide prema tome da do toga više ne mora doći. Svi ste svjesni poreznih reformi i zakonskih rješenja donesenih u zadnje dvije godine.


Lokalnoj samoupravi prihodi se uskraćuju, a zakonski se uvode nove obveze. Maćehinska politika prema lokalnoj samoupravi očituje se podjednako u Viškovu, kao i u ostalim općinama. Morate biti svjesni da imamo zakonske prihode od poreza, ne možemo izmišljati nove prihode. No, pažljivim planiranjem proračuna možemo izbjeći nove probleme, rekla je Sanja Udović.


Priznala je da je financiranje udruga bilo zaustavljeno jedno vrijeme, ali da će svima do kraja godine biti isplaćen kompletan ugovoreni iznos. Ujedno je najavila da će se oprezno planirati sredstva osigurana za udruge, kako se više ne bi našli u istoj situaciji. Što se realizacije projekata tiče, navodi da se trenutno i provodi proračun usvojen za 2017. godinu.


Demokratska praksa


–  Projekti predviđeni strategijom odnose se ne samo na jednu, nego na više godina. Provodimo projekte, a puno radimo na pripremi, koja će dovesti do realizacije novih infrastrukturnih projekata, rekla je načelnica Udović.


Predsjednica Općinskog vijeća Ksenija Žauhar nije previše zabrinuta zbog neformiranih odbora. Naglasila je da su ključni odbori za funkcioniranje Vijeća formirani na konstituirajućoj sjednici, a da će ostali biti osnovani po usvajanju novog Poslovnika o radu Vijeća, koji je bio na dnevnom redu.


No, dok je izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu jednoglasno prihvaćen, novi poslovnik nije usvojen. Vijećnici HDZ-a glasovali su protiv, jer im amandmani nisu uzeti u obzir, iz razloga što su poslani 44, a ne potrebna 48 sata prije početka sjednice, dok je Bojan Kurelić iz Akcije mladih objasnio da će glasovati suzdržano, jer nije poštovana dobra demokratska praksa da svi zajedno rasprave novi poslovnik prije njegova usvajanja.