Propao natječaj

Nemanja Cvijanović nema formalne uvjete za ravnatelja MMSU-a

Nela Valerjev Ogurlić



– S obzirom na to da jedini prijavljeni kandidat ne udovoljava uvjetima natječaja, Stručno vijeće o njegovoj kandidaturi neće ni raspravljati, nego će biti raspisan novi natječaj. U ovom trenutku ne znam kada, ali ćemo svakako nastojati da to bude što prije – kazao nam je pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar nakon što je primio vijest da je natječaj propao. 


    – Sigurno je da zbog samo jedne prijave koja je stigla na natječaj možemo biti nezadovoljni. Mislim da to ukazuje na dubinu krize u ustanovi o kojoj govori i činjenica da nitko od zaposlenih kustosa nije želio biti v. d. ravnatelja. Očito je da negativnosti koje su se stvarale više od desetljeća ne mogu biti ispravljene u nekoliko mjeseci pozitivnih ambicija. No, neću biti pesimist nego ćemo se pobrinuti da se tom krizom bavimo i nađemo rješenje zadovoljavajuće za Grad, Muzej i sve građane – rekao je Šarar koji u pozitivna nastojanja ubraja i odluku da se odustane od izgradnje nove muzejske zgrade prema predviđenom projektu, što se je – po njegovu mišljenju – trebalo pozitivno odraziti i na natječaj. 


    – Siguran da je taj projekt bio teret svima. Stvari su sada mnogo bliže realitetu, što i budućeg ravnatelja stavlja u povoljniju poziciju – pojasnio je svoje viđenje. 


   Različite interpretacije




Na pitanje kako tumači odluku Branka Franceschija da odustane od natječaja, iako je s Gradom o tome vodio najozbiljnije pregovore, a onda zaključio da je podrška na koju može računati »više deklarativne nego operativne prirode«, Šarar je kazao kako je očito došlo do »različitih interpretacija konkretnosti nekih dogovora«. Pitali smo ga i za ocjenu Upravnog vijeća vezano uz kandidaturu Nemanje Cvijanovića, o čemu je rekao: 


    – Upravno vijeće je definitivo stručno da procjenjuje ispunjavanje referenci kandidata u odnosu na natječajne kriterije. Siguran sam da su umjetničke reference Nemanje Cvijanovića vrlo visoke, a i da je kao voditelj galerije SIZ postavio vrlo visoke kriterije. No, procjena Upravnog vijeća se očito odnosi na upravljanje ustanovom s 18 zaposlenih, za što te reference nisu dostatne.