Obnova

Nastavlja se projekt Riječkih šetnica

Hina

Nastavlja se uređenje Riječkih šetnica u dijelu koji prolazi kanjonom Rječine, rečeno je danas na konferenciji za novinare u kompleksu bivše tvornice papira (Hartera)

RIJEKA – Nastavlja se uređenje Riječkih šetnica u dijelu koji prolazi kanjonom Rječine, rečeno je danas na konferenciji za novinare u kompleksu bivše tvornice papira (Hartera).Hrvatske vode obavljaju ondje radove na obnovi vodnih građevina u kanjonu Rječine, napravljen je pristup pojedinim lokacijama koji će biti otvorene za građane, kao dio gradskih šetnica, i koje će nakon završetka radova urediti Grad Rijeka. U sklopu projekta Riječke šetnice prva dionica šetnica, od Plumbuma, preko Donje i Gornje Vežice, Svetog križa i Strmice do Trsata, dužine 11,5 kilometara, otvorena je 2011.Druga dionica, od Trsata do Orehovice, dužine 2,5 kilometra, otvorena je 2012. i zahtjevnija za šetače. Kreće od Dvorane mladosti i završava na Orehovici gdje se put može nastaviti uz kanjon Rječine, prema središtu grada ili Mlikaričinim putem do Hrastenice u Općini Čavle.

Nova, treća dionica od Orehovice do groblja na Drenovi, vodi kroz kanjon Rječine , preko Velog vrha i doma na Drenovi, a dugačka 9,8 kilometara. Staza je zahtjevna, ali prolazi uz slikovite ambijente kanjona i starih mlinova.