Fakultet dentalne medicine

Najmlađi riječki fakultet kreće s nastavom na engleskom jeziku. Razmišlja se uvođenje i – talijanskog

Ingrid Šestan Kučić

Najmlađa sastavnica Sveučilišta u Rijeci dobila je na raspolaganje novih 366 četvornih metara prostora što predstavlja veliki pomak u radu Fakulteta, a u planu je pokrenuti prvi preddiplomski stručni studij dentalne tehnike čime će se zaokružiti cjelina visokoškolske izobrazbe dentalnih stručnjaka, kao i studij dentalne medicine na talijanskom jezikuNajmlađa sastavnica Sveučilišta u Rijeci, Fakultet dentalne medicine, s novom akademskom godinom započinje rad u novouređenim prostorima u Krešimirovoj ulici. Dosadašnjim i novim generacijama studenata na raspolaganju će biti dva novouređena laboratorija, kao i predavaonica, a sve se to smjestilo na 366 novih četvornih metara prostora koje je Fakultet, kaže dekanica prof. dr. Sonja Pezelj Ribarić, dobio u najam od Grada Rijeke.


– Zahvaljujući trudu i pomoći rektorice prof. dr. Snježane Prijić Samaržija te bivšeg prorektora prof. dr. Alena Ružića dobili smo nove prostore u kojima smo smjestili Laboratorij za kranio-dento facijalnu biometriju te Laboratorij za oralnu biologiju i biomaterijale. Novi prostori za Fakultet su velik pomak. Uredili smo i dodatnu svlačionicu za studente. Jedan predklinički dio studija i dalje će se izvoditi na Medicinskom fakultetu, kao i na Kampusu, što je i logično, jer stasali smo na tom fakultetu i ostajemo trajno povezani s njim, ne samo kroz nastavu, već i znanstveni rad te razne zajedničke projekte koje provodimo, pojašnjava dekanica.


Rast u programskom smislu


Nije ta visokoškolska ustanova narasla samo u prostornom, već i programskom smislu, jer početak predstojeće akademske godine značit će i početak edukacije prve generacije studenata dentalne medicine na engleskom jeziku, a iako upisi zbog trenutne epidemiološke situacije još nisu okončani, interesa za dolazak na studij u Rijeku ima.
– Cijela situacija s epidemijom usporila je upisni postupak, međutim interesa ima i studij će krenuti, a jako velik interes pokazuju talijanski kandidati. Ove smo godine za potrebe upisa, kako za strane, tako i za naše studente, test manualnih sposobnosti prvi put proveli online i to se pokazalo jako uspješnim, navodi prof. dr. Pezelj Ribarić.


Upravo velik interes kandidata s talijanskog govornog područja pred najmlađi riječki fakultet stavio je novi izazov, jer nakon uvođenja studija dentalne medicine na engleskom jeziku, koji je drugi takav studij u Hrvatskoj, počelo se razmišljati i o uvođenju tog studijskog programa na talijanskom jeziku te je to postao jedan od budućih trogodišnjih ciljeva fakulteta, a takvih ciljeva ima još. Uvođenjem studija na talijanskom jeziku Fakultet dentalne medicine postao bi prva visokoškolska ustanova s studijskim programima na tri jezika, a u planu je, kaže dekanica, pokrenuti preddiplomski stručni studij dentalne tehnike i poslijediplomski sveučilišni studij dentalne medicine. Preddiplomski studij dentalne tehnike bio bi prvi takav studij u Hrvatskoj, a zaokružio bi cjelinu visokoškolske izobrazbe dentalnih stručnjaka. Studijski program je trenutno u postupku akreditacije te se planira pokrenuti za godinu dana.


Duga edukacijska tradicija


– Po uzoru na priznata svjetska sveučilišta, visokoobrazovani dentalni tehničari bili bi dio dentalnog tima stručnjaka. Sada uz doktore dentalne medicine obrazujemo i dentalne higijeničare, a dentalni tehničari regulirana su profesija i jedina medicinska struka koja nema mogućnost obrazovne vertikale. Postoji interes i laboratorija dentalne tehnike koji se žele uključiti u nastavu te omogućiti stručnu praksu, pojašnjava prof. dr. Pezelj Ribarić.


Studijski program stomatologije, iz kojeg je i izrastao Fakultet, ima dugu tradiciju, jer program stomatologije je na Sveučilištu u Rijeci osnovan 1973. i od tada se kontinuirano izvodi, a svake godine privuče i velik interes studenata te se upisna kvota popuni u prvom upisnom roku. Zainteresiranih budućih studenata uvijek je nekoliko desetaka puta više nego što ih se upisuje, a ove godine za 30 mjesta studija dentalne medicine konkuriralo je četristotinjak kandidata, dok se za 20 upisnih mjesta dentalne higijene natjecalo stotinjak upisnika.


Ishodi učenja glavni zadatak


Među dugoročne planove Fakultet ubraja i formiranje posebne ustrojbene jedinice, svojevrsnog vježbališta za studente u kojem bi mogli obavljati stručnu praksu, ali i pružati adekvatnu dentalno medicinsku skrb kolegama.


– Ideja je urediti prostor u kojem bi nastavnici i asistenti zajedno sa studentima pružali dentalno medicinsku skrb za studente cijelog Sveučilište. Prvenstveno studentima koji dolaze izvan Rijeke i nemaju ovdje svog odabranog doktora dentalne medicine. Međutim, trenutno je ipak najvažniji plan onaj kratkoročni, a to je započeti nastavu uživo. Takav smo fakultet da moramo imati fizičku nastavu i trenutno je glavna želja da krene redovna akademska godina. Naši studenti moraju raditi praktičan rad, a kako bismo im to u uvjetima epidemije omogućili, preraspodijelili smo grupe i napravili nove izvedbene planove. Prvi nam je zadatak da studenti ostvare ishode učenja, zaključuje dekanica.


Interdiscipliniran znanstveno-istraživački rad


Znanstveno-istraživački rad sastavni je segment aktivnosti Fakulteta dentalne medicine, a poseban naglasak je na interdisciplinarnom i multidisciplinarnom, sveobuhvatnome pristupu istraživačkom radu s ciljem stvaranja prepoznatljivosti institucije i u tom području.


– Velik broj dosadašnjih radova koje je provodio studij dentalne medicine ima cilj uvođenje novih metoda preventivne dentalne medicine i poboljšanje dijagnostičkih mogućnosti. Interes znanstvene javnosti o novim metodama preventivne dentalne medicine i dijagnostike u stalnom je porastu. Detaljne eksperimentalne i kliničke studije neophodne su da bi se stvorile nove mogućnosti u preventivnim i dijagnostičkim postupcima koji će u konačnosti pridonijeti unapređenju znanja doktora dentalne medicine i u konačnici uspješnijem kliničkom radu. Izvođenje znanstvene edukacije na poslijediplomskoj stručnoj i znanstvenoj razini, kao i na razini doktorskih studija, dat će doprinos na lokalnoj razini, ali i na razini države u stvaranju visokoobrazovanog i stručnog dentalno-medicinskog kadra, nužnog za razvoj svih oblika zdravstvenih usluga. Na taj će se način omogućiti i podizanje razine zdravstvenih usluga i novih metoda preventivne dentalne medicine i dijagnostike, najavljuje novoizabrana dekanica prof. dr. Pezelj Ribarić.


Dva novouređena laboratorija, dodaje, služit će upravo za potrebe znanstveno-istraživačkog rada, a za taj rad koriste se i prostori Medicinskog fakulteta, kao i Kampusa, dok se stručni rad odvija u okviru Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i KBC-a Rijeka, kojim imaju status nastavnih baza. Isti status ima još pedesetak poliklinika i manjih ordinacija s kojima Fakultet obnavlja ugovore o suradnji. Ono što još čini prepoznatljivost Fakulteta su stručni projekti koji se provode u suradnji s lokalnom zajednicom, a u cilju promocije i prevencije oralnog zdravlja. Riječ je o višegodišnjim projektima usmjerenim na najmlađu, ali i najstariju populaciju, a provode ih studenti u suradnji s asistentima.


Nova uprava Fakulteta


S prvim danom listopada počinje i trogodišnji mandat novoizabrane dekanice Fakulteta dentalne medicine prof. dr. Sonje Pezelj Ribarić koja je prije toga obnašala funkciju v.d. dekanice kao i prodekanice studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta. Za najbliže suradnike imenovala je prof. dr. Ivanu Brekalo Pršo koja preuzima funkciju prodekanicu za nastavu i poslovanje te izv. prof. dr. Irenu Glažar koja će obnašati funkciju prodekanice za internacionalizaciju, znanost i kvalitetu.