Pomoć riječkom škveru

Iz gradskog proračuna 37.500 kuna pomoći za topli obrok trećemajcima

Damir Cupać

Foto Petar Fabijan

Foto Petar FabijanRIJEKA – Budući da se agoniji 3. maja ne nazire kraj, Grad Rijeka je iz sredstava proračunske zalihe isplatio 37.500 kuna za sufinanciranje troškova osiguranja toplog obroka radnicima.


– Ovo je treća istovrsna odluka koju sam prihvatio, mada sam svjestan da mogu ponovo biti optuživan da nekome pogodujem, ali u nadi da će 3. maj stati na svoje noge i početi normalno funkcionirati, učinit ću to i ponovno, izjavio je Obersnel.


Gradonačelnik Obersnel je aludirao na optužbe gradskoga vijećnika Hrvoja Burića koji je već nebrojeno puta javno ocijenio da je riječki gradonačelnik pogodovao Uljaniku budući da nije pokrenuo na vrijeme postupak prisilne naplate duga komunalne naknade od riječkoga škvera.