Bolja usluga

EU daje 50 milijuna za uređenje dnevnih bolnica KBC-a Rijeka. Evo što je dosad učinjeno

Sanja Gašpert

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Dnevne bolnice novi su oblik liječenja, uređene po europskim standardima, rekao je ravnatelj KBC-a Rijeka Davor ŠtimacRIJEKA U riječkoj bolnici u tijeku je uspješna realizacija projekta čiji je glavni cilj funkcionalno osposobljavanje dvanaest dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka. Aktivnosti podrazumijevaju povećanje kapaciteta, poboljšanje dostupnosti i kvalitete medicinskih usluga te smanjenje broja prijma na akutne bolničke odjele, stacionare, za planiranih deset posto.


Projekt pod nazivom »Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Rijeka«, ukupne vrijednosti blizu 50 milijuna kuna, točnije 49.849.881,15 kuna skoro u cijelosti sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem programa »Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.«, u iznosu od 49.812.816,51 kuna ili 99,93 posto, predstavljen je novinarima.


Foto Sergej Drechsler


Foto Sergej Drechsler

– Prvi radovi počeli su u siječnju ove godine, a projekt će u cijelosti biti realiziran do kraja siječnja sljedeće godine, dakle u godinu dana. Dnevne bolnice način su liječenja sadašnjosti i budućnosti. Ljudi nerado ostaju ležati u bolnici danima, pa i tjednima. U riječkom KBC-u mjesečno se u dnevnim bolnicama liječi oko sedam tisuća pacijenata, za ovu godinu taj je broj na razini od oko 85 tisuća pacijenata, a uređenjem dnevnih bolnica procjenjujemo da će se taj broj povećati na sto tisuća pacijenata godišnje, koliko će ih biti na dnevnom liječenju. Dnevne bolnice novi su oblik liječenja, uređene po europskim standardima.


Novi smjer


Cijeli ovaj projekt vrijedan je oko 50 milijuna kuna, a najveći dio planiran je za novu medicinsku opremu, više od 27 milijuna kuna, dok su radovi rekonstrukcije vrijedni blizu 21 milijun kuna, kazao je ravnatelj KBC-a Rijeka, prof. dr. Davor Štimac.Klinički bolnički centar Rijeka je temeljem Plana specijalizacija za 2018. raspisao natječaj u kojem se traži 16 specijalizanata različitih specijalnosti. Bolnica poziva mlade liječnike da se prijave na natječaj za specijalizacije iz kliničke radiologije, kardiologije, ortopedije i traumatologije, medicinske biokemije i laboratorijske medicine, dječje kirurgije, vaskularne kirurgije, pulmologije, nuklearne medicine te po dvije iz ginekologije i opstetricije, onkologije i radioterapije, neurologije i  psihijatrije. Krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj je 14. kolovoza. Kako je rečeno, ovaj natječaj iskazuje prvi dio potreba za specijalizantima te će se novi natječaj za ostatak specijalnosti raspisati do kraja godine.– Često, gotovo mjesečno objavljujemo i natječaje za medicinske sestre, kojih je broj u KBC-u Rijeka na razini prošle i pretprošle godine. Neke sestre odlaze, neke dolaze, a u posljednje vrijeme imali smo nekoliko njih koje su otišle prije dvije-tri godine i sada su se vratile, kazao je dr. Štimac.


Dodao je kako su dnevne bolnice i dnevne kirurgije novi smjer Europe, predviđaju bržu obradu pacijenata, brže i kraće liječenje uz kućni oporavak, jer su bolesnici samo tijekom dana u bolnici, a time i manje troškove liječenja.


– Liječenje u stacionaru u našem KBC-u je šest dana, što je ispod hrvatskog prosjeka, a cilj nam je dnevnim bolnicama postići petodnevno liječenje, što je europski standard. Isplativije je liječiti pacijente u dnevnim bolnicama, a procjenjuje se kako je liječenje pacijenata u dnevnim bolnicama jeftinije za 10 do 20 posto u odnosu na stacionarni dio, u kojem se na godišnjoj razini u našoj bolnici liječi oko 45 tisuća pacijenata, dok kroz poliklinike zdravstvenu skrb godišnje zatraži blizu 1,5 milijuna pacijenata. Dnevne bolnice smanjuju i liste čekanja, jer se na tretman ne čeka, to je brzi način obrade, kazao je dr. Štimac.


Projekt »Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka« predstavila je njegova voditeljica i zamjenica ravnatelja prof. dr. Nives Jonjić, koja je kazala kako je on realiziran preko Ministarstva zdravstva, u sklopu natječaja poboljšanja socijalne i zdravstvene djelatnosti, u ovom slučaju za poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti liječenja, na kojem je prijavljeno 28 zdravstvenih ustanova, među njima i riječki KBC.


Podizanje kvalitete


– Svrha projekta je stvaranje uvjeta za poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama pojedinih klinika i zavoda, uz istovremeno podizanje kvalitete medicinskih usluga. Aktivnosti projekta uključuju rekonstrukciju, adaptaciju postojećih prostora, kupnju suvremene opreme, a samim time i optimizaciju bolničkih procesa.


dnevne bolnice, KBC Rijeka, Rijeka


dnevne bolnice, KBC Rijeka, RijekaPrva adaptacija na odjelima započela je u siječnju ove godine, a do današnjeg dana završeni su radovi na Zavodu za gastroenterologiju, Klinici za ginekologiju i porodništvo, Klinici za neurologiju, Klinici za pedijatriju te Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na lokalitetu Kantrida. Trenutno se odvijaju radovi na pet radilišta, točnije na Klinici za kirurgiju na lokalitetima Rijeka i Sušak, Zavodu za pulmologiju, Klinici za psihijatriju i Klinici za urologiju, kazala je dr. Jonjić.


Dodala je kako je u projektnom dijelu opremanja dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija obuhvaćena nabavka medicinske i nemedicinske opreme.


– Trenutno je proveden jedan od postupaka javne nabave za medicinsku opremu u procijenjenom iznosu od 16.663.401,69 kuna, a od tog iznosa do sada je isporučena oprema u vrijednosti većoj od pet milijuna kuna. Također, nemedicinska oprema obuhvaća različiti namještaj za potrebe klinika i zavoda u ugovorenom iznosu od 1.547.25638 kuna.


U dosadašnjem periodu provedbe projekta isporučen je namjenski namještaj za Zavod za gastroenterologiju i Klinici za ginekologiju i porodništvo, istaknula je dr. Jonjić, dodajući kako je završetak radova i cjelokupne rekonstrukcije po planu projekta predviđen za kraj siječnja 2019. godine, čime će, kazala je, zdravstvena zaštita i skrb pacijenata, kroz djelovanje modaliteta dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija postati potpunija, adekvatnija i dostupnija, uz istovremeno veće zadovoljstvo pacijenata i djelatnika.