PRIJAVA KANDIDATA

Raspisani pozivi za pomoćnike u nastavi: Do početka školske godine 167 novih radnih mjesta

Ingrid Šestan Kučić

Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika uz uvjet da program završe prije početka rada.RIJEKA – Grad Rijeka raspisao je javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama koji se objavljuje u sklopu projekta »RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama« i koji će otvoriti 69 radnih mjesta za pomoćnike u nastavi u riječkim školama.


Javni poziv raspisala je i Primorsko-goranska županija za škole čiji je osnivač, s obzirom na to da Županija planira zaposliti 93 pomoćnika u nastavi koji će raditi s 98 učenika u 24 osnovne i 11 srednjih škola do početka školske godine u primorsko-goranskim školama ukupno će se otvoriti 167 radnih mjesta za pomoćnike u nastavi.


Na javni poziv Grada prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak, a s odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu u trajanju od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine kojima će se definirati međusobna prava i obaveze. Uz prijavu na javni poziv, kandidati za pomoćnike dužni su priložiti i životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o nekažnjavanju te potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ako kandidat ima završen taj program edukacije.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika uz uvjet da program završe prije početka rada.


Rok za podnošenje prijava je 28. srpnja, a razgovori s kandidatima održavat će se u tjednu od 23. do 27. kolovoza. S obzirom na godinu obilježenu epidemijom bolesti COVID-19 i komplikacije oko pribavljanja i dostave medicinske i druge potrebne dokumentacije slijedom koje se odlučuje o pravu na dodjelu pomoćnika, Grad Rijeka nije od škola tražio ponovnu dostavu podataka, već je u dogovoru s Uredom za odgoj i obrazovanje PGŽ-a odlučeno predložiti da svi učenici koji su u protekloj školskoj godini ostvarivali pravo na podršku pomoćnika temeljem mišljenja stručnog povjerenstva, a koji svoje obrazovanje nastavljaju u osnovnoj školi, to pravo ostvare i u narednoj školskoj godini.


Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika su pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.