PRVI U HRVATSKOJ

Iskorak u skrbi za pacijente: KBC Rijeka uveo bolničke putovnice za osobe s autizmom

Barbara Čalušić

Snimio: MATEO LEVAK

Snimio: MATEO LEVAK

Putovnica sadrži QR kod i namijenjena je u prvom redu zdravstvenom osoblju koje skrbi o osobi s autizmom, a u njoj se nalaze svi podaci koji olakšavaju pristup takvom pacijentu i omogućavaju njegov brži prolazak kroz bolnički sustav.RIJEKA – Klinički bolnički centar Rijeka prvi je u Hrvatskoj uveo bolničke putovnice za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Putovnica koja sadrži QR kod namijenjena je u prvom redu zdravstvenom osoblju koje skrbi o osobi s autizmom, a u njoj se nalaze svi podaci koji olakšavaju pristup takvom pacijentu i omogućavaju njegov brži prolazak kroz bolnički sustav.


Ogroman posao


Bolnička putovnica nastala je u okviru Koordinacije za bolesnike i udruge bolesnika koja je osnovana početkom ove godine s ciljem suradnje s bolesnicima i udrugama bolesnika te podizanja kvalitete zdravstvene zaštite.


– Ovo je primjer suradnje zdravstvene ustanove sa zajednicom i osluškivanja potreba naših bolesnika. Dokaz je i da se značajni iskoraci mogu učiniti bez velikih financijskih investicija. Izuzetno sam ponosan što smo osnovali Koordinaciju za bolesnike i udruge bolesnika na čijem se čelu nalazi Sandi Bujan Cvečić koja je dosad odradila ogroman posao s vidljivim i pozitivnim učincima na kvalitetu rada s pacijentima. Koordinacija je napravila širok pregled i ostvarila kontakte sa svim udrugama koje surađuju s KBC-om Rijeka utvrdivši sve probleme u kojima postoji prostor za napredak što će rezultirati boljoj kvaliteti liječenja. Koordinacija je odradila pet velikih akcija, a ovo je samo jedna od njih – izjavio je na jučerašnjem predstavljanju bolničke putovnice ravnatelj riječke bolnice prof. dr. Alen Ružić.


Snimio: MATEO LEVAK
Ovaj tip putovnice osmišljen je u britanskom zdravstvenom sustavu, a stručni bolnički tim na čelu s psihijatrom dr. Draganom Lovrovićem prilagodio je svjetska saznanja riječkom bolničkom sustavu.
– Misao vodilja kod osmišljavanja ove putovnice bila nam je da se osobe s poteškoćama čim lakše integriraju u društvo i ostvare svoja prava na zdravstvenu zaštitu. Zasad je putovnicom obuhvaćeno 60-ak osoba, a imamo informaciju da je čak 600-njak osoba s ovakvim smetnjama u PGŽ-u, što znači da je pred nama velik posao. Putovnice imaju na svojoj prvoj stranici QR kod koji se vrlo lako očitava, a osim zdravstvenog osoblja, može ga očitati i svaka službena osoba ako se pacijent s poremećajem iz spektra autizma kojim slučajem negdje nađe sama, istaknuo je Lovrović.


Rana intervencija


Podaci su osim u putovnici, upisani i u informacijski sustav KBC-a Rijeka tako da s pojavljuju kao opći medicinski podaci pa svaki liječnik kada pristupa kartonu pacijenata, odmah može vidjeti smjernice na koji način najbolje pristupiti takvom pacijentu. Lovrović je najavio da je plan ovakv tip putovnice do jeseni uvesti i za osobe s Downovim sindromom.


– Ovo je dokaz da je Rijeka grad koji uvijek osluškuje potrebe ranjivih skupina, rekla je voditeljica programa rane intervencije u riječkoj Udruzi za autizam Ivanka Pejić. U udruzi je kroz program rane intervencije prošlo 500-tinjak roditelja i djece, a neriješeno pitanje skrbi odraslih osoba iz spektra autizma trebalo bi biti riješeno do kraja ove godine kad se očekuje da će odrasle osobe iz sustava obrazovanja prijeći u skrb sustava socijalne skrbi.


– Ne čudi da su ovu inicijativu pokrenuli roditelji koji su zabrinuti kada njihovo dijete s poremećajem iz spektra autizma ide na bolničko liječenje. Važno je da i zdravstveni djelatnici bolje razumiju njihove specifične potrebe i zahvalni smo što je naša inicijativa prihvaćena. U putovnici su svi podaci koji su važni za osobu koja dolazi na medicinske pretrage i vjerujem da će putovnica roditeljima i svim osobama s poremećajem iz spektra autizma omogućiti brži prolazak kroz bolnički sustav, ali i olakšati posao zdravstvenim djelatnicima, poručila je Pejić.