INVESTICIJA PRI KRAJU

Postavljen završni sloj asfalta na cesti Mladenići-Ronjgi

Biljana Savić

Pješaci će za koji dan imati i 13 iscrtanih pješačkih prijelaza. Novouređena su i dva autobusna ugibališta s novim autobusnim čekaonicama.VIŠKOVO – Ugradnjom završnog sloja asfalta jedna od najvećih investicija u komunalnu infrastrukturu u povijesti Općine Viškovo pred samim je završetkom. Riječ je o velikom zahvatu i temeljitoj rekonstrukciji ceste Mladenići-Ronjgi, inače jednoj od najfrekventnijih prometnica na području Viškova kojom dnevno prođe i do 9 tisuća vozila. Tijekom sljedećih nekoliko dana još će biti postavljena nova vertikalna i horizontalna signalizacija i tako biti stavljena točka na »i« ove zahtjevne investicije koja se igrom slučaja u većem dijelu odvijala u izazovnoj pandemijskoj godini.


– Rekonstrukcija ove prometnice koja je jedna od najprometnijih i najvažnijih u Općini Viškovo izuzetno je važna jer je izgrađena moderna prometnica sigurna za promet svih sudionika u prometu, osobito pješaka koji će se tom dionicom daleko sigurnije kretati s obzirom na 1.900 metara obostrano postavljenog nogostupa.


Pješaci će za koji dan imati i 13 iscrtanih pješačkih prijelaza. Novouređena su i dva autobusna ugibališta s novim autobusnim čekaonicama. Posebno je važna činjenica da su rekonstrukcijom obuhvaćene sve komunalne instalacije čime se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj komunalne infrastrukture u naseljima Mladenići, Bujki, Brtuni i Biškupi gdje živi blizu 1000 stanovnika.
Dionica od Mladenića do Ronjgi u dužini od 1 kilometra predstavlja glavnu komunikacijsku vertikalu između Saršona i centra Viškova, ali i poprečni pravac između Rijeke, Viškova, Kastva i Matulja. Riječ je o jednom od ključnih prometnih pravaca na području Viškova, a samoj realizaciji ovog projekta prethodio je i zahtjevan postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.


Ukupna procijenjena vrijednost svih radova iznosi nešto manje od 20 milijuna kuna s PDV-om. Uz Općinu Viškovo, radove su zajednički financirali Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.Rijeka, a dio radova na niskonaponskoj i srednjenaponskoj elektromreži izveo je HEP ODS d.o.o. – kaže načelnica Viškova Sanja Udović.