S KAMIKA I MORA

Piše Slavica Mrkić Modrić: Sv. Mikula, Tito i Kukali

Slavica Mrkić Modrić

Snimio: Mateo Levak

Snimio: Mateo Levak

Intanto j’ lipo neš dobit. Nan ni niki kupoval mobiteli, brendirane stomanje, maje i se drugo leh biš dobil naranču, bomboni, cikulatu, kakovu slikovnicu, igraljku i to j’ bilo to.Si oni na Krku ča su misleli ovu nedelju malo poćakulat z sv. Mikulun i pogljedat njegov kabriolet, na žalost to neće moć aš da će daž, a kabriolet po dažju bi jako lahko mogal postat barka na kolimi. Dakle, Mikula j’ imel loši savjetniki i ni mu to investiranje va kabriolet bilo baš šegavo. Tr zna da ne gre okolo po leti leh po zimi, a zima j’ prevarita magari bila i otočna. Oni ki su jako šegavo investirali su si oni ki su kupili bungalovi na susjednomu otoku, na Cresu. Jušto kad san se spravljala da ću i ja sudjelovat va licitacije, cena kvadrata je krešila tako da ne bin zlicitirala ni kondot od bungalova, a kamo celi. Uostalon, investiranje i ja gremo pod ruku kod naši predsjednik i premijer. A to znači da bin ja i dve narisane kokoše zgubila, kamo da ne bin ča drugo. Ča se tiče oni dva spomenuti oni puno puti odaju dojam koda su već davno zgubljeni.


Vrnimo se mi na sv. Mikulu. Baš sad povedamo kako smo mi nekadanji imeli velo veselje kad bi Mikula prihajal. Ja bin očistila se čižmice ke bin našla aš san vavek mislela da će Mikula po broju čižam mislet da na toj atrese biva puno dece i va saku čižmicu će neš klast. A čistila san jih i luštrala ne zato ča san ja bila neko vredno dite leh zato ča mi j’ mat rekla da Mikula ne pušća dar blatnjušami. Fanj let san njoj verovala, a onda kad san dokončala da me j’ prevarila, već mi j’ bilo kasno. Intanto j’ lipo neš dobit. Nan ni niki kupoval mobiteli, brendirane stomanje, maje i se drugo leh biš dobil naranču, bomboni, cikulatu, kakovu slikovnicu, igraljku i to j’ bilo to.


Danaska, naslišen kolegi i kolegice ke imaju decu, pa oni su brižni na sto čud. Pa išću to neš ča ja ni ne znan povedat va živo i preko interneta. Pa njin te naručene igraljki kasne, pa dostava šteka, ma vagun problemi. To j’ stres leh takov. Ki’vo dan se j’ jedna posvadila z svojun materun aš je nona vnuku kupila za Mikulu jušto ono ča j’ ta kolegica zasinjala i sad ča će ona. Ja govorin, pa kupi mu palu ale ča takovoga, a ona me bledo gleda i govori – jesi li ti normalna, današnja djeca nogomet igraju na kompu. A ja, nit iman decu, nit iman pacijence za takovi razgovori pa san pomislela kako dečina nisu niš kriva, ona su leh takova kakovin su jih roditelji i društvo načinili. Zamučala san i iskopčala se z toga razgovora.
Prehitila san se na razmišljanje o brodu Galeb. Vidin da su ljudi zaduženi za ta brod – muzej pozvali si oni ki imaju kakovu štoriju, nekakovu stvar, ma bilo ča ča j’ vezano za Galeb, da njin se jave. Kad san došla doma govorin matere kako j’ mane to baš fora aš da vjerojatno ima puno ljudi ki moru pomoć da se ta zbirka popuni. Rekla je da će sad fasovat sufiti i konobe aš da se od Tita već niš po kuće ne drži, se j’ skriveno. Bledo san ju pogljedala i pitala – ma molin te ča si ti i kamo pospravila da tako govoriš. Odgovorila je – ja niš aš niš nisan ni imela. Zaspraven san i to jušto z Galeba. Već san pomislela kako sopeta šviketa kad je počela štoriju o svomu pokojnomu barbe ki j’ plovil na Galebu i ki njoj je z Indije donesal tako lipi rupci kakovi niki ni imel.


Malo san ostala aš nisan za tu štoriju znala. Pitan ju da ča j’ ona z temi rubcimi, a ona govori da j’ mane zašila maškaru za ciganku kad san bila mića. Počela san se smet kod luda, dobila ono uobičajeno – nesnago jedna, namesto da mi rečeš hvala ti se smeješ i još puno lipeh besed. Kad san fermala samo san rekla da mi doma ipak imamo neš za Galeba, zaspraven da imamo dve stvari. Jedna da j’ moj paron koga j’ Galeb peljal z mornarice va Pule va mornaricu va Rogoznicu, a drugo da j’ ona aš da su još retki primjerci oneh kemin je Galeb rubci z Indije peljal, a i retki su oni ki se sako malo na Tita domisle kako se da ona. Najme, pu nje se ovisi o raspoloženju – ki put ni do Tita, ki put je kurbež i niš koristi ko j’ po svitu klatilo. Pokle rečenoga zdimila san brzo va kamaru da mi ne bi kakova skrivena memorabilija od Tita va glavu doletela.


I za kraj leh da, na zamolbu prijatela Serđa ale Sergeja Drechslera zafalin onomu ki ga j’ ki’vo dan zadnji čas spasil da z celun foto opremun ne fini va more. Najme, ni uspjel videt ki ga j’ potegnul. Eto, ja zahvaljujen čoviku ale ženskoj ka mu j’ spasila sramot, a i puno, puno soldi kuliko vredi oprema. To ča ga ja sad zoven »Filijala od Kukala«, to j’ već štorija za se. A kada smo već pu Kukali, oni danaska na polne plivaju po Dunavu.