S KAMIKA I MORA

Piše Slavica Mrkić Modrić: Neki dobije na lotu, a neki dva put koronu

Slavica Mrkić Modrić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Reče - mirni prosvjed ne postoji - ili rečeš ili mučiš, ne preseravaš se. Oprostite na izrazu, ja leh citiran.Ki’vo dan san paronu rekla da j’ on kod makina za robu prat. Zač? Pa, zato aš se saka poštena makina pokvari dočin njoj garancija steče, a bome tako i on. Pa recite sami, kulika j’ vjerojatnost da nekomu kovid putovnica steče 29. devetoga, a on koronu dobije pet dan pokle toga? E, pa gotovo nikakova, ma ono ča more moja bolja polovica, e to more retko ki. Ja to nisan mogla verovat, aš čovik zbilja ni klatilo. Ni kod ja da mu j’ rit stalno na putu i eto ti ga na. Najraje bin ga bila zadavila aš kad se prestrašin, a jako san se prestrašila, ja leh zijan da ću zadavit. To čudo ča san jih već. Intanto, opet san morala od stana načinit Kosovo, ma Kosovo z još većemi razgraničenjimi leh je ono pravo. Raspored kretanja gospe mame, ka j’, već san van rekla najveća antivakserica na svitu i za ku se leh pasi cepe, a ne ljudi bil je najteži zadatak, aš on dočin je dobil pozitivan test ni sobe zihajal, ma ona koda j’ se to drek na žbice.


Prvo biš zidu dokazal leh njoj. Bilo j’ huje leh va dječjemu vrtiću, ma smo nekako. Srića od Boga da ovomu zaprtomu ni bilo gotovo nikakoveh simptomi, a njoj oprtoj san pripretila da ću njoj kuglu za nogu zavezat ako ne bude slušala. Istina Bog, lagje bi mi bilo da san njoj zajik zavezala, ma to se zove nemoguća misija. I, verujte, ni mi bilo lahko, aš san delala od domi pa san ta njeja navrezanja morala naslišat od jutra do sutra. Najbolje mi j’ bilo kad bi se svadila z televizijun, odnosno z ministrimi, Saboron, dohtoron, vladon i ča ja znan s ken se ne, a na kraju i z turskun serijun. Da j’ ko leto mlaja, me par da bi ako ne pred Sabor onput šla protestirat spred Berošovoga balkona. I nju bi jedinu vrešt klali aš ona ne prizna mirni prosvjed. Reče – mirni prosvjed ne postoji – ili rečeš ili mučiš, ne preseravaš se. Oprostite na izrazu, ja leh citiran.


Srića da j’ va vrimenu te moje muki hrvaska reprezentacija igrala dve utaknice pa san imela mali odmak od uobičajenoga njurganja. Bar te dve uri je pušćala kovid, cepilo, Beroša i Turki na miru. Tamo ga j’ imela sudcimi i sakin igračon z protivničke reprezentacije. Ja san ga imela š njun aš, primjerice naš zmasti onoga drugoga i ni naš kriv aš ča mu j’ ov drugi šal pod nogi. Na vrime san odustala i pušćala ju da govori i zija ča će. Zaspraven san se dobro zabavila aš san zamislela kakov bi to šou bil da ju otpeljen va nekakovu oštariju kade j’ organizirano grupno gljedanje utakmice. Me par da bi ih se potaracala i da bi daljinski bil va njejih rukah.
Ono ča bi ona isto jako brzo dopeljala va red to j’ SDP. Tako j’ rekla, aš da bi njin sen skupa rabilo dat matiku vruki i poslat jih na neku od mora njiv va Slavonije da konsolidiraju snagi. Ja njoj govorin da se to pomodernu zove timbilding, a ona mane da ju baš briga kako se to po modernu zove, ča se nje tiče da se more zvat i gola rit na mesečine, ma da j’ to jedini način da dojdu pameti. To da j’ Tito znal pa da j’ organiziral radne akcije. Pitan ju ja da ča će reć da ona ni bila ni na jednoj, a ona će kod z topa – ča ti ja sličin na timskoga igrača? Ja njoj govorin da očito to ni ni Peđa pa da j’ zato tomu tako, a ona mane – ma daj molin te… Nastavak van neću napisat aš niš lipoga, a ni pristojnoga ni rekla. Intanto mi ni bilo ćaro zač sad nju pojida raskol va SDP-u aš kuliko znan ona se vodi ne po stranačkoj pripadnoste leh kako njoj je ki simpatičan. Sama mi j’ razrešila dilemu kad je rekla da j’ va tomu SDP-u se šlo mater ženit onoga trena kada su Linića hitili vanka. Avah je mane, ja san na to i pozabila, ma njoj moreš se pačat leh ne Linića aš on njoj je ono ča bi se reklo »simpatija na prvu«.


I najkraj leh da van još povejen o zimnice. Drva smo odbavili, ma ča ćemo z kompiron, kiselin kapuzon i sen drugen ča, kako j’ rekla – saka poštena kuća ima va špajte prvo leh počne zima. Gljedan ju i mislin, ča da njoj ja sada rečen – da j’ munjena kod puška aš ča će nan kompir i se ča j’ nabrojila kad pu nas doma na šparhetu mačka spi, kada j’ naša kuhinja va Štacionu i slično? Leh san rekla – da, mama, primljeno na znanje aš jedna je mama, ča ne?