Višegodišnja praksa

Ulaganja u javnu rasvjetu u Krku daju rezultate, u godinu dana trošak struje manji za trećinu

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Iako je svjetiljki u gradu Krku i njegovoj okolici sve više, zahvaljujući programu zamjene starih lampi novim LED rasvjetnim tijelima, troškovi električne energije već cijelo desetljeće kontinuirano opadaju



Nastavljajući višegodišnju praksu ulaganja u sustav javne rasvjete, njeno širenje i »zgušnjavanje«, ali još više i osuvremenjivanje kroz korištenje tehnologija kojima se taj komunalni sustav čini energetski učinkovitijim i štedljivijim, vodstvo Grada Krka odlučilo je nastaviti i svoju također već višegodišnju dobru praksu redovnog izvještavanja javnosti o učincima takvih ulaganja i uštedama kojima ona rezultiraju.


Sukladno zakonskim obvezama i opredjeljenjem Grada Krka da će u svom radu kontinuirano smanjivati potrošnju energenata i električne energije, Grad već 11 godina intenzivno radi na prikupljanju podataka, njihovoj analizi te sustavnom poduzimanju konkretnih aktivnosti kako bi se svi zadani ciljevi uistinu i realizirali, rekao nam je zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, između ostaloga zadužen i za praćenje i prezentiranje učinaka »energetskih ulaganja« iz gradskog proračuna.


Od 2007. stalni pad


– S obzirom na to da se, kad je električna energija u pitanju, ona najviše troši na javnu rasvjetu Grada Krka, toj smo problematici u proteklom razdoblju posvetili posebnu pažnju. Iz podataka i učinjene analize koju, po ustaljenoj praksi, na početku svake nove proračunske godine prezentiramo na kolegiju gradonačelnika, konstatirali smo da je sukladno obrađenim podacima razvidno da ukupni troškovi sustava javne rasvjete, a u koje osim troška utrošene energije spadaju i ulaganja u održavanje i proširenje tog sustava, podjednako ovise o povećanju broja rasvjetnih tijela, ali i rekonstrukciji postojeće mreže zamjenom onih dosad korištenih rastrošnih rasvjetnih tijela suvremenim, energetski učinkovitim LED svjetiljkama.




U 2020. godini je tako ukupan trošak javne rasvjete dosegnuo iznos od nešto više 1,46 milijuna kuna, što je neznatno manje od iznosa koji smo za istu namjenu trošili još davne 2007. godine, s time da je u međuvremenu osjetno povećan broj rasvjetnih tijela.


U tom razdoblju, dakle od 2007. do 2020., primjetan je kontinuirani trend smanjenja potrošnje električne energije, rekao je Miler, otkrivši nam da je od 2011. godine (u kojoj se zapravo intenzivnije krenulo s moderniziranjem gradskog javnog rasvjetnog sustava), i to bez obzira na stalno širenje mreže, utrošak električne energije mjeren u kWh smanjen za respekta vrijednih 51% njegove prvobitne vrijednosti.


I daljnje širenje mreže


U 2020. godini, u odnosu na 2019., smanjena je potrošnja električne energije za čak 33,3 posto. Konkretnije govoreći, s 719.953 kWh potrošnja je u tih 12 mjeseci reducirana na 479.989 kWh, i to unatoč činjenici da se u istom razdoblju nastavilo s postavljanjem novih svjetiljki na mjestima gdje su nedostajale.


Spomenute su uštede financijski trošak tog sustava istovremeno smanjile za 36,3 posto, rekao je Miler, napomenuvši da je cilj koji je Gradska uprava zacrtala još 2009. – da se u svakoj idućoj godini trošak javne rasvjete smanji za 5 posto – gotovo potpuno realiziran.


Smanjenje je uglavnom »uzrokovano« zamjenom postojećih svjetiljki LED tehnologijom, a za zamjenu, odnosno tehnološku modernizaciju, danas nam je preostalo tek nešto malo svjetiljki u povijesnoj jezgri grada Krka – kandelabera i ferala koje uskoro također planiramo opremiti LED svjetlima.


Kao i svake godine, najviše novca i u najrecentnijem razdoblju trošilo se na proširenje mreže pa je tako u 2020. godini, od svekupnog troška sustava javne rasvjete, za nabavu i postavljanje novih rasvjetnih tijela utrošeno nešto više od 702 tisuće kuna.


Najznačajniji udio investicijskog ulaganja iz gradskog proračuna, napominje Miler, i lani je išao na javnu rasvjetu u samom gradu Krku, što i ne čudi s obzirom na to da je Krk uvjerljivo najveće, najnaseljenije, odnosno najmnogoljudnije naselje na području Grada.


Od 2002. do kraja 2020. godine odnos potrošnje električne energije također je zadržan na istoj razini pa se tako u samom gradu trošilo skoro dvije trećine ukupnog utroška struje. Sva ostala naselja raštrkana u susjedstvu Krka, bez obzira na konstantna ulaganja u širenje njihovih mjesnih rasvjetnih mreža, trošila su (te i dalje troše) tek trećinu ukupne vrijednosti električne energije koja se svake godine podmiruje iz proračuna Grada Krka.


U svakom slučaju, zaključuje Miler, smanjenje utroška energije najvidljivije je i lani bilo na onim mjestima, odnosno u onim zonama u kojima su zamijenjena rasvjetna tijela.