Zasebna tvrtka

Iz tvrtke Ponikve eko otok Krk izdvojeno novo trgovačko društvo. Ime mu je Smart Island Krk

Mladen Trinajstić

Smart Island Krk brinut će i o upravljanju sustavom javnog iznajmljivanja bicikala Krk-Bike / Foto PONIKVE

Smart Island Krk brinut će i o upravljanju sustavom javnog iznajmljivanja bicikala Krk-Bike / Foto PONIKVE

Novouspostavljena tvrtka će upravljati sustavima javne rasvjete svih krčkih JLS-a, izgradnjom, postavljanjem i održavanjem elektroničke komunikacijske infrastrukture, upravljanjem sustavom e-punionica za električna vozila te upravljanjem sustavom javnog iznajmljivanja bicikala Krk-Bike 


KRK – Nakon što je koncem prošle godine na sjednici Skupštine otočnog komunalnog društva Ponikve donesena odluka o statusnim promjenama u trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk zaduženom za organizaciju i provođenje zadaća povezanih s poslovima gospodarenja otpadom, iz te su tvrtke sad u zasebnu kompaniju izdvojene sve one djelatnosti koje se ne odnose na temeljnu zadaću te tvrtke, a koja djeluje u sklopu Ponikvine poslovne grupacije. Tako su iz društva Ponikve eko otok Krk, slijedom odluke članova Skupštine Ponikava koju čine lokalni čelnici otoka Krka, u novoustrojeno trgovačko društvo Smart Island Krk (SIK) prenesene poslovne zadaće, odnosno djelatnosti koje su do sad bile objedinjene unutar njene Radne jedinice Energetika.


Grupacija Ponikava


Komunalna grupacija krčkih Ponikava sad, osim već spomenutog »energetskog« SIK-a i tvrtke Ponikve eko otok Krk koja provodi zadaće povezane s gospodarenjem otpadom, u svom sastavu još ima i tvrtku Ponikve voda koja je zadužena za poslove izgradnje i održavanja sustava vodoopskrbe, kao i odvodnje otpadnih voda, te tvrtku Ponikve usluga koja objedinjuje i obavlja sve »zajedničke« poslove poput onih knjigovodstveno-financijskih, kadrovskih i sličnih administrativnih zadaća. 


Prijenos udjela


Novouspostavljena zasebna tvrtka će ubuduće kao četvrta tvrtka poslovati unutar Ponikvine grupacije te za svoje temeljne zadaće imati obavljanje poslova povezanih s održavanjem i upravljanjem sustavima javne rasvjete svih krčkih općina kao i grada Krka, izgradnjom, postavljanjem i održavanjem elektroničke komunikacijske infrastrukture, upravljanjem sustavom e-punionica za električna vozila, kao i provođenje zadaća povezanih s upravljanjem, odnosno gradnjom i održavanjem sustava javnog iznajmljivanja bicikala Krk-Bike.
Komunalno društvo Ponikve prema svim svojim osnivačima i suvlasnicima tako je u proteklim tjednima počelo prijenos svojih do tad stopostotnih vlasničkih udjela u novoosnovanoj energetskoj tvrtki. Sad već bivše vlasništvo otočnog komunalca u tvrtki Smart Island Krk vrijednosno je ukupno bilo određeno na tek nešto manje od tri stotine tisuća kuna pa je, nakon što je SIK i službeno izdvojen, odlukama prihvaćenim na vijećima svih krčkih općina i Grada Krka suvlasništvo preraspodijeljeno među svim otočnim lokalnim samoupravama, i to u rasponu od 17,7 tisuća kuna, s koliko je u suvlasništvo u SIK-u ušla Općina Vrbnik, pa do nešto više od 53 tisuće kuna s koliko je u vlasničku strukturu ušla Općina Malinska-Dubašnica.
U izvještaju o poslovanju koje su, na istoj sjednici na kojoj je predstvničko tijelo Grada Krka dalo zeleno svjetlo ulasku te lokalne jedinice u suvlasničku strukturu sad formalno osamostaljene Ponikvine tvrtke kćeri, iznijeli predstavnici otočne komunalne kompanije, navodi se i da u aktivnosti te njene dojučerašnje radne jedinice, osim održavanja javne rasvjete, elektropunionica i zadaća na uspostavljanju i upravljanju budućom optičkom telekomunikacijskom mrežom, spadaju i zadaće održavanja fotonaponske elektrane Treskavac (izgrađene na krovu hala spomenutog Ponikvina reciklažnog kompleksa), kao i provođenje zadaća koje proizlaze iz Interdisciplinarne strategije nulte emisije štetnih plinova otoka Krka. K tome, energetski segment poslovanja Ponikvine nove tvrtke kćeri usmjeren će biti i izradi energetskih certifikata, monitoringu brojila jedinica lokalne samouprave u sustavu ISGE, razvoju e-mobilnosti na otoku Krku i koordiniranju rada energetskog tima otoka Krka.


Vlasnički udjeli


U SIK-u će najveći vlasnički udio imati Općina Malinska-Dubašnica koja je u temeljni kapital ušla s udjelom od 53 tisuće kuna. Slijedi Omišalj s 47,9 tisuća, Grad Krk ima 46,7 tisuća, dok Baška drži udio od 41,5 tisuća kuna. Dobrinj je svemu pridodao svojih 36,6 tisuća, Punat 31,4 tisuće, dok je Općina Vrbnik priču »zaokružila« udjelom u temeljnom kapitalu teškim 17,7 tisuća proračunskih kuna.

 


Smanjenje gubitka


Na čelu SIK-a bit će Mateo Kirinčić koji je dosad vodio RJ Energetika, a kako nam je nedavno predstavio njemu nadređeni, novoizabrani direktor krčkih Ponikava Neven Hržić, u djelo provedene statusne promjene i osnutak nove tvrtke unutar Ponikvine grupacije, osim na načelu da se svaka od Ponikvinih tvrtki-kćeri ima baviti samo poslovima koje spadaju u njenu temeljnu zadaću, za svrhu i cilj ima i kvalitetnije, transparentnije i cjelovitije praćanje uspješnosti poslovanja svake od njenih organizacionih cjelina.
U izvještaju o Ponikvinom poslovanju koji je na posljednjoj lanjskoj sjednici krčkog Gradskog vijeća predstavljen članovima tog tijela stoji i da je tadašnja Radna jedinica Energetika u 2020. godini poslovala s gubitkom od 394.623 kune, a godinu ranije s minusom koji je premašio 815 tisuća kuna. Hoće li se pozitivan trend smanjenja gubitka nastaviti i nadalje, posebice nakon organizacijsko-statusnog preustroja, tek će se vidjeti, a ono što prema spomenutom izvještaju ide u prilog očekivanjima da i ta Ponikvina organizacijska cjelina izađe iz sfere gubitaštva, lani je zabilježeni rast njenih prihoda od 19 posto.